SAOPCENJE ZA JAVNOST
31.05.2001

Na Konferenciji za stampu Vijeca Kongresa bosnjackih intelektualaca i koalicije Narodni pokret Sandzaka, odrzanoj 31.05.2001.godine na temu: "O aktuelenoj politickoj situaciji u SRJ, sa akcentom na polozaj Bosnjaka" uz prisustvo, Dzemaila Suljevica, predsjednika koalicije Narodni pokret Sandzaka i Haruna Hadzica, predstavnika Bosnjacke koalicije za Crnu Goru, zakljuceno je:

- Podrzana je Platforma Narodnog pokreta Sandzaka za demokratsko preuredjenje SRJ i rjesenje statusa Sandzaka i polozaja Bosnjaka u SRJ;

- Platforma za ocuvanje cjelovitosti Sandzaka, nevezano za sudbinu SRJ, odnosno za redefinisanje odnosa Srbije i Crne Gore je osnov za rjesenje pitanja statusa Sandzaka i Bosnjaka u SRJ, bez obzira na njihovu politicku pripadnost;

- Nacionalno ime Bosnjak, sa bosanskim jezikom, kao maternjim, temeljna je odrednica Bosnjaka u Sandzaku i SRJ;

- Neophodno je intenzivno raditi na, sto skorijem odrzavanju Kongresa Bosnjaka u Sandzaku i SRJ na kome bi se ocijenila dosadasnja aktivnost u oblasti afirmacije nacionalnih interesa Bosnjaka na tim teritorijama i na osnovu toga utvrdili dalje ciljeve i zadatke

Predsjednik Vijeca

Prof.dr. Atif Purivatra