TELEGRAMI SUCUTI KOJE JE VIJECE KONGRESA BOSNJACKIH INTELEKTUALACA UPUTILO POVODOM SMRTI AKADEMIKA PROF. DR. SEIDA HUKOVICA

 

PORODICI

Duboko nas je potresla vijest o preseljenju na ahiret istaknutog i priznatog naucnog radnika, velikog humaniste, patriote, covjeka i uvazenog akademika prof.dr. Seida Hukovica.

Njegov drag i plemeniti lik ostace u trajnom sjecanju i uspomenama svima nama koji smo imali tu cast da ga poznajemo i radimo sa njim.

Kao jedan od osnivaca i najaktivnijih clanova Vijeca Kongresa bosnjackih intelektualaca, bio je odlucan i zasluzan borac za istinu i pravdu u sudbonosnim i teskim godinama borbe za opstanak Bosne i Hercegovine i Bosnjaka.

U ovim trenucima tuge i zalosti za rahmetlijom suosjecamo se sa Vama i molimo Allaha dz. da mu podari lijepi dzenet a Vama sabur.

 

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Postovani

Duboko nas je potresla vijest o smrti Vaseg i naseg clana, istaknutog i priznatog univerzitetskog profesora, naucnog radnika, velikog humaniste, patriote i covjeka akademika prof.dr. Seida Hukovica.

Njegova smrt predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak za bosanskohercegovacku znanost, jer je on svojim djelima dao neumjeriv doprinos njenom razvoju, posebno u oblasti medicinskih nauka. Zato iskreno zalimo sto smo, zajednicki, ostali bez jednog izuzetnog, aktivnog kreativnog i veoma eminentnog clana.

Svima Vama upucujemo izraze sucuti.

 

MEDICINSKI FAKULTET

Povodom smrti istaknutog naucnog radnika, velikog humaniste, patriote i covjeka akademika prof.dr. Seida Hukovica upucujemo profesorima i studentima Medicinskog fakulteta izraze iskrene sucuti.

Doprinos akademika Hukovica razvoju Medicinskog fakulteta, medicinske znanosti i njene primjene u nastavi u Bosni i Hercegovini je neumoljiv.

Njegova smrt je veliki gubitak za sve nas, ali ostalo je njegovo djelo i blagi plemeniti lik kojeg cemo se uvijek sa postovanjem sjecati.

 

OSLOBODJENJE

Sa tugom smo primili vijest o smrti istaknutog i naucnog radnika i velikog humaniste, patriote i covjeka

AKADEMIKA PROF.DR. SEIDA HUKOVICA

smrcu akademika Hukovica ostali smo bez jednog od svojih osnivaca i najaktivnijih clanova cije ce djelo ostaviti neizbrisiv trag u nasem radu, kao i naucnom i javnom zivotu u Bosni i Hercegovini.

 

 

OSLOBODJENJE, 7.06.2001.GODINE U POVODU SMRTI - AKADEMIK SEID HUKOVIC

 

U Sarajevu je 5.6.2001. godine umro akademik Seid Hukovic. Akademik Seid Hukovic rodjen je u Sarajevu 1.9.1925., gdje je zavrsio osnovnu i srednju skolu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1951. godine i u novembru iste godine poceo raditi na Institutu za farmakologiju Medicinskog fakulteta kao asistent pripravnik. Doktorsku disertaciju je odbranio 1958. za docenta je izabran 1959., za vanrednog profesora 1962, a za redovnog profesora 1972. Predavao je farmakologiju i toksikologiju na Medicinskom, Stomatoloskom i Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu, te na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Penzionisan je kao emeritirani redovni profesor 1991. nakon 39 godina radnog staza.

Saznanja iz farmakologije i toksikologije stjecao je na desetak domacih i stranih instituta i laboratorija farmaceutske industrije. Specijalizirao je, poredano po kronologiji, na farmakoloskim institutima u Zagrebu, Beogradu, Milanu, Oksfordu, Majncu, Kairu, Magdeburgu, Budimpesti. Krace vrijeme je boravio na institutima u Sofiji, Berlinu, zatim u laboratorijama farmaceutske industrije u Bazelu, Zagrebu, Ljubljani, i drugim centrima koji su se bavili lijekovima. Najvise znanje stekao je radeci sa pokojnim prof.dr. Pavelom Sternom koji je bio njegov ucitelj i prvi rukovodilac.

Nastavna aktivnost mu je bila u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi iz farmakologije i toksikologije. Isto tako dugo je predavao u postdiplomskoj nastavi iz predmeta teorija znanstvenog rada u medicinskim istrazivanjima, kao i predmet laboratorijsko-eksperimentalna medicina. Za sva predavanja pisao je udzbenike, prirucnike i ostali potrebni didakticki materijal. Bavio se je proucavanjem teorije i prakse medicinske nastave i u vezi sa tim objavio desetak radova.

Objavio je sveukupno 303 rada koja se mogu uracunati u znanstvene publikacije.

Citiran je nekoliko stotina puta posebno jer su se njegovi model-sistemi koristili za istrazivanja u drugim laboratorijama.

Na fakultetu je vrsio razne duznosti. Bio je na celu Instituta za farmakologiju, skole za postdiplomsku nastavu, prorektor Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Savjeta i prodekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Bio je i predsjednik Drustva za farmakologiju na lokalnom i saveznom nivou, predsjednik raznih komisija, savjeta i odbora na fakultetu i van njega, pocasni predsjednik Drustva za farmakologiju i pocasni clan Drustva kardiologa. Bio je clan Britanskog, Njemackog i Talijanskog drustva za farmakologiju i fiziologiju. Za dopisnog clana Akademije nauka i umjetnosti BiH je izabran 1967., a za redovnog clana - akademika 1972. Bio je predsjednik Akademije od 1991. do 1998. U Akademiji je bio predsjednik Odbora za lijekove i clan vise drugih odbora. Pocetkom 2000.godine bio je clan redakcije i glavni urednik vise casopisa u zemlji i inostranstvu.

Za svoj rad akademik Seid Hukovic je dobio veci broj priznanja i odlikovanja (27-julsku nagradu i nagradu ZAVNOBiH-a pred rat 1990, medalju Helsinskog univerziteta i plakete drugih univerziteta. Nosilac je plaketa grada Sarajeva, univerziteta, fakulteta, drustva ljekara, zlatne znacke "Bosnalijek"). Uvrsten je u vise enciklopedija, popisa znanstvenika i drugih relevantnih znanstvenih i drustvenih institucija.

Kao dugogodisnji profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu i direktor Instituta za farmakologiju, saradnik brojnih znanstvenih institucija i drustva u zemlji i inozemstvu, dao je nemjerljiv doprinos razvoju medicinske znanosti u nasoj zemlji i njegova smrt predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak za bh. znanost, a osobito za fundamentalna istrazivanja u oblasti farmakologije.

(Akademija nauka i umjetnosti BiH)

Dzenaza akademika Seida Hukovica ce se obaviti 8.6.2001.godine na gradskom groblju Bare u 15 sati.

Zajednicka komemorativna sjednica ANUBiH, Univerziteta u Sarajevu, Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta, Lijecnicke komore KS i Bosnalijeka i Vijeca Kongresa bosnjackih intelektualaca, odrzace se istog dana u 11 sati u velikoj sali ANUBiH.

Odbor za sahranu.

Oslobodjenje, cetvrtak, 7.VI 2001.godine

 

Na sjednici Vijeca Kongresa bosnjackih intelektualaca, 8.06.2001. godine povodom smrti akademika Seida Hukovica, izmedju ostalog, je naglaseno:

Smrt akademika Seida Hukovica predstavlja za sve nas, nenadoknadiv gubitak: najprije za njegovu porodicu, za nauku opcenito, a medicinu posebno, koja je u njemu imala svoj zastitni znak, za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kojom je skoro deceniju rukovodio, za Univerzitet u Sarajevu gdje je zapoceo i okoncao svoju blistavu profesuru, za brojne strucne i intelektualne asocijacije. Bio je medju pokretacima ratnog Vijeca Kongresa bosnjackih intelektualaca, osnivac i jedan od najaktivnijih i najcijenjenijih clanova, kojima je bio uzor u radu sve do svoje smrti.

Njegova strucnost, neponovljiva skromnost, humanizam i ljudska dobrota kojom je bio tako obdaren, ostat ce nam u trajnom sjecanju i ispunjavati nas ponosom da smo ga kao takvog imali.

 

Predsjednik Vijeca

Prof.dr. Atif Purivatra