NEKE OD AKTIVNOSTI VKBI U PERIODU OD 18.06. DO 23.06. 2001.

 

19.06.

U prostorijama Vijeca odrzan sastanak Redakcije POVIJESNOG ATLASA, koji bi u izdavackoj djelatnosti IP Sejtarija i VKBI trebao da se stampa. n Predsjednik Vijeca prisustvovao svecanosti proglasenja Humaniste desetljeca koje dodjeljuje Internacionalna liga humanista.

20.06.

Delegacija Vijeca prisustvovala radno-konsultativnom sastanku povodom Prijedloga Izbornog zakona BiH. Sastanak je odrzan na poziv zamjenika predsjedavajuceg Doma naroda Parlamentarne skupstine BiH gospodina Sejfudina Tokica. n Vijece Kongresa posjetili Muharem Zejnulahu i istaknuta javna i politicka licnost i najveci borac za nacionalna prava Albanaca na Kosovu Adem Demaci, covjek koje je u srpskim zatvorima proveo gotovo 25 godina i koga novinari nazivaju Kosovski Mendela. U duzim razgovorima sa clanovima Vijeca najvise je bilo govora o situaciji na Kosovu i polozaju Bosnjaka, kao i o trenutnoj situaciji u Bivsoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.

21.06.

Predsjednik Vijeca prisustvovao prijemu povodom Nacionalnog Dana Republike Slovenije, koji je priredio ambasador ove, nama prijateljske drzave. Tom prilikom predsjednik Vijeca je imao razgovore sa veleposlanicima Hrvatske, Rusije, Slovenije, kao i sa predsjednikom Vlade Federacije BiH.

22.06.

U cilju obiljezavanja godisnjice srebrenicke tragedije dogovoreno je otvaranje izlozbe karikatura i satiricnog crteza poznatog bosanskohercegovickog i svjetskog karikaturiste Hasana Fazlica pod nazivom "Srebrenica". Ovu izlozbu zajednicki organizuju VKBI, Institut za istrazivanje zlocina protiv covjecnosti i me|unarodnog prava i Komanda vojske Federacije BiH. Njeno otvaranje je predi|eno za 10. juli 2001. godine u Domu Armije sa pocetkom u 20 sati n Upucena pisma ministru vanjskih poslova BiH prof.dr. Zlatku Lagumdziji, predsjedniku Vlade Federacije BiH prof.dr. Aliji Behmenu, ministru kulture nauke, sporta i obrazovanja u vladi Federacije BiH prof.dr. Muji Demirovicu kao i Austrijskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini H.E. G.Jandl. Pismo je napisano u formi molbe pomenutim licnostima da se angazuju kako bi se ukinula odluka Ministarstva kulture i obrazovanja Republike Austrije o obaveznom placanju skolarine za bosanskohercegovacke studente koji se skoluju na Univerzitetima u R.Austriji.

Delegacija Vijeca imala razgovore sa sefom Misije vlade Republike Crne Gore dr. Novakom Kilibardom. Najvise je bilo govora o polozaju Bosnjaka u Sandzaku kao i trenutnim odnosima izme|u Srbije i Crne Gore. Clan Vijeca odputovao u London radi prisustva sastanku Inicijativnog odbora za sazivanje Kongresa Bosnjaka u dijaspori koji bi trebao ove godine da se odrzi u Londonu.

TRIBINA VIJECA 30.06.2001.GODINE ALOJZ KNEZOVIC, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu zastitu u Predstavnickom domu Parlamenta Federacije BiH.

TEMA: "Jednakost gradjana pred zakonom"