NEKE OD AKTIVNOSTI VKBI U PERIODU OD 25.06. DO 30.06. 2001.

 

ponedeljak, 25.06.2001.godine

Delegacija Vijeca ucestvovala u razgovoru o knjizi "Srpsko osporavanje Bosne i Bosnjaka" autora, prof.dr. Omera Ibrahimagica koji je organizovan na Fakultetu politickih nauka.

utorak, 26.06.2001.godine

Predsjednik Vijeca prisustvovao promociju knjige "Bosanske nesanice" autora Rame Kolara, novinara lista "Oslobodjenje".

srijeda, 27.06.2001. godine

U okviru biblioteke POSEBNA IZDANJA publikacija "Berzansko poslovanje i izvjestavanje" autora Firdusa Hamzagica, koja je stampana u saradnji sa Registrom vrijednosnih papisa Federacije BiH.

Na poziv ministra za sport i kulturu u Kantonu Sarajevo, gosp. Gradimira Gojera, delegacija Vijeca, na celu sa predsjednikom, posjetila ministarstvo i vodila razgovore o medjusobnoj saradnji. U tom pogledu dogovoreno je da i ovo Kantonalno ministarstvo uzme ucesca u organizovanju izlozbe karikatura i satiricnog crteza Hasana Fazlica koja ce biti otvorena u utorak, 10.07. u Domu Armije sa pocetkom u 20 sati.

Izlozba je posvecena obiljezavanju godisnjice Srebrenicke tragedije, a na njenom otvaranju govorice prof.dr. Rasim Muminovic i ministar kulture i sporta u Kantonu Sarajevo gosp. Gradimir Gojer.

petak, 29.06.2001.godine

Predata u stampu knjiga "Ko je ko u Bosnjaka" prevedena na engleski jezik.

Predstavnik Vijeca prisustvovao simpoziju o zivotu i djelu Camila Avdica koja se odrzala u amfiteatru GH medrese.

- Povodom dodjele certifikata ISO 9001:2000 kolektivu "Bosnalijeka" upuceno pismo sa cestitkama za ovaj postignuti uspjeh.

TRIBINA ZA SUBOTU, 07.07.2001.GODINE mr. KRESO MUHAREM

TEMA: "Genocid nad Bosnjacima u Srebrenici, "sigunoj zoni" UN-a"