SPAJANJE RAZLICITOSTI (LINK DIVERSITY) - MNOSTVO IDENTITETA - GRADJANSKA POVEZANOST


TRIBINA VIJECA KONGRESA BOSNJACKIH INTLEKTUALACA
Sarajevo, 8.12.2001. godine

Uvodnicari:

IBRAHIM SPAHIC,
predsjednik Evropskog organizacionog komiteta kampanje "Link diversity"
ZEHRUDIN ISAKOVIC,
generalni sekretar nacionalnog organizacionog komiteta kampanje "Link diversity"

 


Iz izlaganja uvodnicara izdvojili smo, po nasem misljenju, najznacajniji dio koji detaljno objasnjava rad ove organizacije u BiH i sire:

Kampanja je projektirana od strane Vijeca Evrope kao prioritetni projekt u okviru Pakta stabilnosti za jugoistocnu Evropu i u svim svojim podrucjima aktivnosti ima za cilj podizanja svijesti i promoviranje multietnickog drustva i demokratskog gradjanstva za sve.
Nakon konferencije o interetnickim relacijama i nacionalnim manjinama odrzane u Portorozu 2000. godine, odrzana je filozofska radionica u Strazburu koju je vodio cuveni filozof Jean-Luc Nancy. Uz aktivnu podrsku Vijeca Evrope i Hansa Petera Furrera ta radionica je lansirala slogan kampanje "Link diversity": Mnostvo identiteta - gradjanska povezanost.
Konferencija "Bosna i Hercegovina u Evropi: Povezivanje razlicitosti" odrzane u Sarajevu ozujka 2001. godine u suradnji s Uredom Specijalnog predstavnika generalnog sekretara Vijeca Evrope u Bosni i Hercegovine. Imala je dvije stotine ucesnika iz zemlje, regije i svijeta a svojim prisustvom je pocastvovao i predsjedavajuci Vijeca ministara Vijeca Evrope, gospodin Indulis Berzins. Konferencija je odigrala znacajnu ulogu u promociji kampanje u Bosni i Hercegovini i regiji, kao i promociji prekogranicne suradnje, pitanja manjina, obrazovanja, mladih, medija i kulture.
Nase je cvrsto uvjerenje da jugoistocna Evropa kao stjeciste razlicitih civilizacija, kultura i religija ima orgomne potencijale za uvodjenje sustinskih promjena u ekonomskoj, socijalnoj, politickoj i kulturnoj promociji uloge gradjanske povezanosti u regiji i u Evropi, sto ce za uzvrat omoguciti bolji i uspjesniji razvoj njenih zajednica.
Kampanja ce povezivati projekte koje razvijaju vladine i nevladine organizacije kroz bilateralnu i multilateralnu suradnju Paketa za brzi pocetak Pakta stabilnosti. Kampanja ce se takodjer povezati sa kljucnim projektima Vijeca Evrope kao sto je projekt za Rome, projekt transgranicne suradnje, projekt obrazovanja za demokratsko gradjanstvo i projekt Evropske godine modernih jezika.
Nacionalni organizacioni komiteti organizirani su u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Saveznoj Republici Jugoslaviji, Bivsoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Moldaviji i Rumuniji. Takodjer je razvijena permanentna suradnja sa Slovenijom. Evropski organizacioni komitet je takodjer ustanovljen i ima cetiri glavna pravca djelovanja: manjine, obrazovanje i mladi, prekogranicna suradnja i mediji. Struktura kampanje ukljucuje clanove iz vladinog sektora i nevladinih organizacija. Nacionalni organizacioni komiteti i Evropski organizacioni komitet odrzavaju stalne kontakte sa relevantnim nacionalnim koordinatorima Pakta stabilnosti kao i sa Uredom specijalnog koordinatora Pakta stabilnosti za jugoistocnu Evropu.
Dok istovremeno radi na ustanovljavanju strukture i mreze organizacija i institucija koje vode i implementiraju kampanju, Regionalni ured kampanje je takodjer zatrazio prijedloge projekata u okviru kampanje na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou. Pristigli prijedlozi projekata naznacuju veliki interes za kampanju. Regionalni ured izabrao je 225 od vise 1000 pristiglih projekata koje ce predloziti Regionalnoj konferenciji u Bukurestu. Ti projekti se odnose na cetiri vec spomenute oblasti aktivnosti. Regionalni ured u Sarajevu, u suradnji s profesionalnim medijskim organizacijama, pripremio je i temeljni plan medijske kampanje koji treba prosiriti sugestijama svih sudionika stvarajuci tako uvjete za promociju kampanje u medijima u zemljama ucesnicama istovremeno s pocetkom realizacije projekata.
Jos uvijek su otvorena pitanja strukture i organizacije projekata koje treba podrzati Vijece Evrope u vezi s nevladinim organizacijama, kao i Vijece ministara Evrope kada se radi o projektima koji ukljucuju vlade zemalja clanica Pakta stabilnosti. Na temelju tih projekata i prioriteta koji se daju odredjenim projektima kroz Paket za brzi pocetak Radnog stola 1, mi predvidjamo prekogranicne projekte i projekte u oblasti ljudskih prava i zastite manjina, projekte za izbjeglice, obrazovanje, kulturu i ulogu mladih u drustvu. Zato je od izuzetnog znacaja da se odredi stav potencijalnih donatora prije konferencije u Bukurestu, kako bi se ustanovila stabilna financijska struktura za projekte kampanje u koordinaciji sa Vijecem Evrope, Uredom specijalnog koordinatora Pakta stabilnosti i zainteresiranim zemljama. Vlada Savezne Republike Njemacke dala je kljucnu podrsku za prvu fazu kampanje "Link diversity".

Prvi uvid u projekte pokazuje da postoji veliki interes za ustanovljavanje veza izmedju razlicitih struktura civilnog drustva u promoviranju ove kampanje i ideje jacanja euroregionalnih projekata. U tom kontekstu mislimo da bi osnivanje Pocasnog komiteta, zajedno sa postojecim Evropskim organizacionim komitetom, osiguralo razvoj aktivnosti koje bi podcrtale dva glavna cilja kampanje: (1) promovirati, gdje je potrebno obnoviti multietnickog i multikulturalno drustvo i (2) razviti demokratsko gradjanstvo, jer istinsko demokratsko drustvo pociva na snaznoj kulturi postivanja ljudskih prava i vladavine zakona i u slobodnom izrazavanju misljenja te slobodnom djelovanju na ostvarivanju zajednickih ciljeva gradjana pojedinacno i drustva u cjelini.
U jugoistocnoj Evropi je nuzno ustanoviti vrijednosti koje ne negiraju identitete, vec ih prepoznaju i priznaju u okviru gradjanske povezanosti.
"Link diversity"poziva sve generacije gradjana Evrope, a posebno jugoistocne Evrope, da se ujedine u slobodnom i demokratskom izrazavanju svojih identiteta. Kampanja se temelji na gradjenju zajednicke evropske kuce u kojoj ce svi gradjani i narodi, sve manjine, sve zemlje i regije sa svojim politickim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim identitetima dobiti priliku da se razviju u demokratskom okruzenju.
Kampanja "Link deversity" realizirat ce se kroz projekte i mreze implementirajucih organizacija. Ocekujemo da ce imati snazn uticaj na stvaranje svijesti, posebno kod mladih, i na jacanju dijaloga i suradnje sa "drugima" bez klaustrofobije i ksenofobije. Zato je nuzno paralelno raditi i na razvoju ekonomskih, socijalnih, politickih i drugih odnosa. Danas, u svijetu sveopce globalizacije, kampanja ciji je slogan "mnostvo identiteta - gradjanska povezanost" predstavlja nacin omogucavanja komunikacije medju gradjanima i narodima evropskih zemalja i zemalja svijeta. Zemlje iz regije jugoistocne Evrope zapocinju proces eurointegracija u skladu sa njihovim vrijednostima i stvarnim potencijalima u duhu ovog slogana.