POLITICKI ASPEKTI SPROVODJENJA ODLUKE
USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
O KONSTITUTIVNOSTI NARODA


Sarajevo, 26.01.2002. godine

Uvodnicar: Mirko Pejanovic

 

Ideja o konstitutivnosti naroda na cijelom prostoru drzave Bosne i Hercegovine zaceta je u okviru Srpskog gradjanskog vijeca kao nevladine organizacije jos ratne 1994. godine.
Ova ideja ima svoju genezu i to u dugom vremenskom trajanju, zapravo sve od 1994. godine pa do Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2000. godine.
Trebalo je sest godina da jedna ideja dobije ustavnu PROKLAMACIJU, da postane ustavna i obavezujuca norma.
Cjelokupni rad na promociji ideje konstitutivnosti naroda, sto znaci ustavne ravnopravnosti i bosnjackog, i srpskog i hrvatskog naroda, kao i pripadnika ostalih naroda u svakom dijelu Bosne i Hercegovine bio je, i jos uvijek jeste, PRIMARNO POLITICKI PROCES. On se odvijao i odvija unutar istorijskog procesa izgradnje mira i demokratskih institucija u drzavi Bosni i Hercegovini na temelju Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Zasto je postizanje konstitutivnosti naroda primarno politicki proces?
Ponajprije zahtjev za postizanje konstitutivnosti bosanskohercegovackih naroda na svakoj stopi drzave Bosne i Hercegovine ostaje u domenu ZASTITE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA gradjana Bosne i Hercegovine. Radi se o tome da su u vremenu rata MASOVNO KRSENA LJUDSKA PRAVA. Posljedice takvog krsenja ljudskih prava u poratnom vremenu se iskazuju u veoma teskom socijalnom, pravnom i politickom polozaju IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA kao i u entitetskoj diskriminaciji gradjana Bosne i Hercegovine na etnickoj osnovi.
Izbjeglice su ostale bez imovine i izgubile ekonomsku osnovicu zivljenja. U ostvarivanju prava svoga povratka trpe sve posljedice nepostojanja vladavine prava i efikasne pravne drzave. Uz izostajanje drzavne i politicke odgovornosti za ekonomsku potporu povratku izbjeglica izostala je u postdejtonskom vremenu i odgovornost za ukidanje etnicke diskriminacije bosnjackog i hrvatskog naroda u Republici Srpskoj i srpskog naroda u Federaciji BiH. Entitetskim ustavima, dakle, po Ustavu Republike Srpske i Ustavu Federacije, Bosnjaci i Hrvati su u Republici Srpskoj gradjani drugog reda. Oni su neustavan narod. Isti je ustavni tretman i srpskog naroda u Federaciji BiH.
Na ovaj nacin dio srpskog i dio hrvatskog i bosnjackog naroda u Bosni i Hercegovini, zbog DISKRIMINACIJE U ENTITETSKIM USTAVIMA, izgubio je STATUS konstitutivnog i ravnopravnog naroda. Prema dosta pouzdanim procjenama po popisu od 1991. godine, to se odnosi na 1,300.000 gradjana Bosne i Hercegovine. To je vise od jedne cetvrtine predratnog broja gradjana Bosne i Hercegovine.
Glavni motiv SRPSKOG GRADJANSKOG VIJECA - POKRETA ZA RAVNOPRAVNOST U POKRETANJU IDEJE KONSTITUTIVNOSTI, odnosno jednakopravnosti naroda u oba bosanskohercegovacka entiteta, bio je UKIDANJE DISKRIMINACIJE GRADJANA NA ETNICKOJ OSNOVI, TE OSIGURANJE USTAVNIH MEHANIZAMA POLITICKE RAVNOPRAVNOSTI KAO NUZNE PRETPOSTAVKE ZA POVRATAK IZBJEGLICA U SVOJA PREDRATNA MJESTA ZIVLJENJA. Samo covjek siguran u svoju ravnopravnost u gradjanskom i etnickom IDENTITETU moze REALIZOVATI PRAVO NA POVRATAK. Niko ne pristaje vracati se na prostore drzave u kojima ce biti bez svojih ljudskih, gradjanskih i nacionalnih prava.
Koje su sve opstrukcije ili prepreke stajale na putu POSTIZANJA konstitutivnosti naroda na cijelom prostoru drzave?
U prvim poratnim i postdejtonskim godinama ideju o postizanju konstitutivnosti naroda prihvatile su sve politicke partije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hrvatska demokratska zajednica je imala rezervu u pogledu mogucih mehanizama za zastitu ravnopravnosti. Zapravo, uslovljavala je svoj stav time sta ce dobiti Hrvati u Republici Srpskoj. U tim godinama politicke partije u Republici Srpskoj odbijale su svaki razgovor o ideji konstitutivnosti bosnjackog i Hrvatskog naroda u Republici Srpskoj. Samo su Helsinski odbor RS i Udruzenje za povratak u Drvar prihvatili ideju konstitutivnosti na cijelom prostoru drzave i ucestvovali u njenoj javnoj promociji.
Medjunarodna zajednica je tada pazljivo pristupala ovom pitanju kroz nacelnu podrsku principu ravnopravnosti svih etnickih skupina u Bosni i Hercegovini kao multietnickom drustvu.
U drugoj postdejtonskoj godini, zapravo 1997. godine, Srpsko gradjansko vijece postize konsensus sa predsjednikom Predstavnickog doma Federacije, gospodinom Enverom Kresom o mogucnosti razmatranja zahtjeva za konstitutivnost naroda u Parlamentu Federacije. Nakon rasprave u Predstavnickom domu Federacije 9. i 19. decembra 1997. godine nije se mogao donijeti konkretan zakljucak o otvaranju ustavne procedure za donosenje amandmana na Ustav Federacije, kojim bi se osigurala ravnopravnost srpskog naroda u Federaciji. Takvu mogucnost su odbili zastupnici Hrvatske demokratske zajednice napustanjem sale za sjednice Parlamenta. Te 1997. godine HDZ nije imao izgradjeno politicko stajaliste o konstitutivnosti naroda na cijelom prostoru drzave. Tada je HDZ u osnovi imao glediste po kome Hrvati nemaju sto traziti u Republici Srpskoj.
Ne mireci se sa ovakvim stanjem Srpsko gradjansko vijece, na pocetku 1998. godine, inicira zajednicki rad na postizanju konstitutivnosti sa jos tri najpoznatije nevladine organizacije: VKBI, HNVI, ANI "Krug 99". U zajednickom radu ove cetiri nevladine organizacije organizovale su sest okruglih stolova i vise desetina konferencija za stampu, te razgovora sa predstavnicima institucija medjunarodne zajednice, zaduzenih za provodjenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
I upravo u toj 1998. godini dogodio se PREOKRET U BORBI ZA POSTIZANJE KONSTITUTIVNOSTI naroda na cijelom prostoru drzave Bosne i Hercegovine. Taj predmet je oznacio i uspjeh POLITICKOG PROCESA koji vodi DOKIDANJU DISKRIMINACIJE Bosnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj i Srba u Federaciji.
O cemu se radi?
Najprije upucen je, u obliku zahtjeva Srpskog gradjanskog vijeca, prijedlog tadasnjim clanovima Predsjednistva: Izetbegovicu, Zubaku i Krajisniku da se pokrene postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi donosenja Odluke Ustavnog suda. Samo je gospodin Izetbegovic prihvatio prijedlog SGV-a. Uslijedio je i njegov razgovor sa delegacijom Srpskog gradjanskog vijeca pocetkom 1998. godine, a zatim i pokretanje postupka pred Ustavnim sudom. Ovim je ideja o postizanju konstitutivnosti usla u proces donosenja Odluke Ustavnog suda kao najviseg nosioca zastite ustavnosti i zakonitosti, a time i zastite JEDNAKIH LJUDSKIH PRAVA DRZAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE. Uporedo sa ovim iskorakom prema Ustavnom sudu za postizanje konstitutivnosti naroda veoma je bitan bio odnos Visokog predstavnika i drugih institucija medjunarodne zajednice. Tadasnji Visoki predstavnik medjunarodne zajednice, gospodin Vestendorp, ustvrdice, nakon razgovora sa delegacijom SGV-a, da ima povjerenje u Ustavni sud i da treba sacekati Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I dogodilo se upravo tako: Ustavni sud je nakon vise od dvije godine odlucivanja donio Odluku o konstitutivnosti naroda u julu 2000. godine. Ovom Odlukom su ukinute diskriminatorske odredbe u Ustavu RS u pogledu polozaja bosnjackog i hrvatskog naroda i diskriminatorske odredbe u Ustavu Federacije BiH u pogledu polozaja srpskog naroda. Jednog dana ce istorijska nauka objektivno iskazati istinu o tome kako je tekao proces odlucivanja u Ustavnom sudu BiH, i o tome koji su otpori stajali postizanju konstitutivnosti naroda na cijelom prostoru drzave. Za postdejtonski politicki razvitak Bosne i Hercegovine vazno je podvuci da je Odluka donijeta uz presudnu ulogu tri clana Suda iz medjunarodne zajednice. Buduci da su cetiri nevladine organizacije uporno radile na pridobijanju podrske medjunarodne zajednice za ideju konstitutivnosti, valja podsjetiti da su tu podrsku dali: OHR, OSCE, Misija OUN za BiH, Komisija EU, Vijece Evrope i ambasade zemalja clanica Kontaktne grupe. Izdvaja se i aktivnost svedskog ambasadora NILSA ELIASSONA. Nakon vise razgovora sa predstavnicima cetiri nevladine organizacije gospodin Eliasson je u tadasnjoj funkciji predsjedavanja Svedske u Evropskoj uniji javno, na VI Skupstini SGV-a, juna 2000. godine, podrzao ideju o konstitutivnosti naroda i nuznost njene primjene. Posmatrano u sirem kontekstu, postizanje konstitutivnosti naroda u oba entiteta, ne bi dobilo pozitivni ishod bez podrske internacionalne zajednice.
Nakon donesene Odluke Ustavnog suda 2000. godine o konstitutivnosti naroda, uslijedio je tihi otpor. Uslijedilo je iscekivanje. Nevladine organizacije se nisu mirile s tom cinjenicom. Vec u oktobru 2000. godine, organizuju zajednicki okrugli sto o provodjenju Odluke Ustavnog suda BiH. Na ovom Okruglom stolu, uz prisustvo i podrsku gospodina Roberta Berija, tadasnjeg sefa Misije OSCE, zatrazeno je od Visokog predstavnika medjunarodne zajednice da poduzme mjere iz svoje nadleznosti, kako bi se provela Odluka Ustavnog suda. Iza toga je i uslijedila Odluka Visokog predstavnika u januaru mjesecu 2001. godine, kojom se formiraju ustavne komisije u parlamentima oba entiteta. One se formiraju sa zadatkom da pripreme amandmane na ustave entiteta, kako bi se u potpunosti implementirala Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovim cinom je Visoki predstavnik gospodin Petric provodjenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine proglasio JEDNIM OD PRIORITETA PROVODJENJE DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA U SFERI ZASTITE LJUDSKIH PRAVA.
Ali, istovremeno, svojom Odlukom o formiranju ustavnih komisija u parlamentima entiteta Visoki predstavnik je ODGOVORNOST za provodjenje Odluke Ustavnog suda locirao tamo gdje i jeste na DJELU DISKRIMINACIJA GRADJANA PO ETNICKOJ OSNOVI. Radi se o entitetima i njihovim parlamentima. Prema tome, POLITICKA ODGOVORNOST ZA PROVODJENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BiH o konstitutivnosti naroda jeste na entitetskim parlamentima i poslanicima i zastupnicima u njima.
Komisije su kasnile u pripremi amandmana na ustave entiteta. Potroseno je vrijeme od godinu dana da bi se pocetkom ove 2002. godine zapocelo sa parlamentarnom procedurom, zapravo raspravom o amandmanima u entitetskim parlamentima.
Sta su ponudile ustavne komisije Federacije BiH i Republike Srpske?
Ustavna komisija Republike Srpske je pripremila Nacret amandmana i predala ih u parlamentarnu proceduru pocetkom 2002. godine. Parlament je zakljucio da se o amandmanima obavi javna rasprava. Rasprava ce trajati do polovine februara mjeseca. U pogledu sadrzine Nacrta amandmana na Ustav RS nekoliko pitanja zasluzuje posebnu paznju.
Polazimo od pitanja definisanja polozaja srpskog, hrvatskog i bosnjackog naroda u Republici Srpskoj. U Amandmanu 67. na Ustav Republika Srpska se definise kao entitet Srba, Bosnjaka, Hrvata - konstitutivni narodi - nacionalnih manjina i ostalih gradjana, drzavljana Republike Srpske.
Ovim Amandmanom se na istovjetan nacin utemeljuje ustavni polozaj naroda koji zive u Republici Srpskoj. I sto je veoma bitno ovim Amandmanom se uvazava i osigurava historijski oblikovana multieticnost prostora Republike Srpske kao entiteta u sastavu drzave Bosne i Hercegovine.
Drugo vazno pitanje koje se definise u Nacrtu amandmana na Ustav Republike Srpske, jeste sadrzina vitalnog nacionalnog interesa.
Ovo pitanje se definise u Amandmanu 76. Prema ovom amandmanu vitalni nacionalni interes je u tome da konstitutivni narodi i ostali "ispoljavaju, odrzavaju, razvijaju i stite svoju kulturu, cuvaju bitne elemente svog identiteta i da budu zasticeni od svakog oblika DISKRIMINACIJE, a prema odredbama medjunarodnih konvencija o ljudskim pravima". (Citat iz Amandmana 76, clan 1). Zastita kulture i nacionalnog identiteta jednog naroda u visenacionalnoj zajednici jeste zapravo i srz onog sto se podrazumijeva pod sadrzinom vitalnog nacionalnog interesa.

Medjutim, pristup zastiti vitalnih nacionalnih interesa nije primjeren ustavnom principu RAVNOPRAVNOSTI NARODA u razvoju i zastiti sopstvenog nacionalnog bica. Zastita vitalnog nacionalnog interesa predvidja se putem Komisije Narodne skupstine RS, u kojoj bi bili zastupljeni po cetiri predstavnika iz hrvatskog, bosnjackog i srpskog naroda, te po tri predstavnika iz reda ostalih (clan 2. i 3. Amandmana 76). Postavlja se pitanje da li Komisija Parlamenta moze osigurati zastitu vitalnog nacionalnog interesa ili se trebaju naci rjesenja koja u potpunosti garantuju ostvarivanje ravnopravnosti naroda?
I poslednje pitanje koje zasluzuje posebnu paznju u Nacrtu amandmana na Ustav Republike Srpske jeste zastupljenost naroda u izvrsnoj upravnoj i sudskoj vlasti. Predlagac Nacrta amandmana uvodi formulu PRAVEDNE ZASTUPLJENOSTI (stav 2. Amandmana). Pravedna zastupljenost podrazumijeva: jednaku, srazmjernu i najmanju zastupljenost (stav 3. Amandmana 69). Zatim se u amandmanu 69 navode institucije za koje se predvidja jednaka, srazmjerna i najmanja zastupljenost.
Kad je u pitanju drugi entitet: Federacija Bosne i Hercegovine, takodje je Ustavna komisija Parlamenta Federacije pripremila Nacrt amandmana na Ustav Federacije. Ali, ovaj Nacrt amandmana jos nije postao predmet parlamentarne rasprave. Ocekuje se da parlamentarna procedura zapocne u februaru mjesecu.
Sadrzaj Nacrta amandmana na Ustav Federacije obuhvata sve bitne segmente za provodjenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ono sto najvise garantuje politicku ravnopravnost naroda data je u odredjenju Federacije kao jednog od dva entiteta drzave Bosne i Hercegovine koga cine gradjani i ravnopravni konstitutivni narodi Bosnjaci, Hrvati, Srbi i pripadnici ostalih naroda. Ovakav ustavni polozaj naroda stiti se uz ravnopravnu zastupljenost u institucijama vlasti i postojanjem Doma naroda (Amandman XIII), mada u Nacrtu amandmana postoji i opcija Ustavne komisije umjesto Doma naroda.
Poznato je da Alijansa kao vodeca politicka snaga zagovara Dom naroda u parlamentu Federacije.
Federacija je i u prethodnom vremenu imala Dom naroda i o radu ovog Doma postoji odredjeno iskustvo. Moglo bi se ustvrditi da je Nacrt amandmana na Ustav Federacije, u vezi sa konstitutivnoscu naroda, u najvecoj mjeri izrazio Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u pogledu ravnopravnosti naroda i institucija koje garantuju tu ravnopravnost.
Kada se usporede rjesenja u Nacrtima amandmana u Republici Srpskoj u Federaciji Bosne i Hercegovine uocljiva je bitna razlika u dva pitanja. To je pitanje uvodjenje Doma naroda i nacina zastupljenosti naroda u izvrsnoj vlasti, sudskoj vlasti i javnim drzavnim institucijama.
Buduci da je politicki proces u vezi sa idejom konstitutivnosti naroda na cijelom prostoru drzave Bosne i Hercegovine u zavrsnoj fazi, veoma je bitno ponoviti osnovne postavke, osnovna stanovista u SGV-PR; HNV; VKBI i ANI "Krug 99" - nevladinih organizacija koje su sedam godina bile nosioci projekta postizanja konstitutivnosti kao projekta ukidanja DISKRIMINACIJE GRADJANA BiH PO ETNICKOJ OSNOVI. U vezi sa implementacijom Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine svoja stanovista ove cetiri nevladine organizacije definisale su na Banjaluckom okruglom stolu u martu mjesecu 2001. godine.
I sta su osnovne odrednice zajednickog stanovista cetiri nevladine organizacije? Ima ih vise:
1. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda je konacna i obavezujuca za strukture vlasti u oba entiteta;
2. Provodjenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nuzno je UBRZATI i uciniti ISTOVREMENO i u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupstini Republike Srpske;
3. Sa provodjenjem Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda na cijelom prostoru drzave BiH UKIDA SE POSTOJECA DISKRIMINACIJA SRPSKOG NARODA U FEDERACIJI I BOSNJACKOG I HRVATSKOG U REPUBLICI SRPSKOJ I OMOGUCUJE DRZAVI BOSNI I HERCEGOVINI DA OSTVARI SVOJU INTEGRACIJU U VIJECE EVROPE.
(22. januara 2002. u Strazburu je data podrska prijema Bosne i Hercegovine u clanstvo Vijeca Evrope ali je ona i uslovljena provodjenjem Odluke Ustavnog suda BiH).
4. Amandmani na Ustav Federacije BiH i Ustav Republike Srpske MORAJU GARANTOVATI RAVNOPRAVNOST BOSNJACKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG NARODA JEDNAKO U OBA ENTITETA I CIJELOM PROSTORU DRZAVE BOSNE I HERCEGOVINE.

Uz ova cetiri nacela i u vidu principa cetiri nevladine organizacije su ustvrdile da svoju ravnopravnost bosnjacki, hrvatski i srpski narod, zajedno sa ostalim, ostvaruje USTAVNIM KONSTITUISANJEM DOMA NARODA U REPUBLICI SRPSKOJ, FEDERACIJI BiH I DOMA NARODA U PARLAMENTARNOJ SKUPSTINI Bosne i Hercegovine.
Prema ovom stanovistu nevladinih organizacija kao nosilaca IDEJE postizanja konstitutivnosti naroda u oba bosanskohercegovacka entiteta, nema pune ravnopravnosti bez zastite te RAVNOPRAVNOSTI KROZ USTAVNE INSTITUCIJE. Najvaznija institucija koja moze garantovati ravnopravnost naroda u oba entiteta i u cijeloj drzavi Bosni i Hercegovini jeste DOM NARODA u parlamentima oba entiteta i u Parlamentarnoj skupstini Bosne i Hercegovine. Nema politicke ravnopravnosti naroda bez ucesca u donosenju zakona i drugih akata u tijelu koje je najvisi nosilac vlasti. To je parlament, uopste, a u pitanju zastite nacionalne ravnopravnosti to je Dom naroda u entitetskim i drzavnom parlamentu. Ne mogu nikakve parlamentarne komisije zamijeniti snagu i moc parlamenta. Zato stojimo na stanovistu da se u oba bosanskohercegovacka entiteta u parlamentarnu strukturu uvedu domovi naroda. Oni bi, po nasem poimanju principa racionalnosti u funkcionisanju politickih institucija, bili sastavljeni od manjeg broja poslanika: po pet iz konstitutivnih naroda i dva iz reda ostalih. Domovi naroda bi imali ogranicenu nadleznost. Odlucivali bi o pitanjima koja se smatraju vitalnim nacionalnim interesom: a) ustavna pozicija ravnopravnosti naroda; b) razvoj i zastita nacionalnog identiteta; c) razvoj kulture i kulturnih institucija; d) razvoj i ravnopravna upotreba jezika; e) zastita vjerskih sloboda i kulturne bastine naroda.
Osim ovih, reklo bi se univerzalnih ili trajnih osnova za postojanje domova naroda u entitetskim parlamentima, postoje i razlozi koji se odnose na cjelovito PROVODJENJE DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA I INTEGRACIJU DRZAVE Bosne i Hercegovine. U pitanju je povratak izbjeglica, odnosno Anex VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pravo povratka, a to znaci obnovu multietnicke strukture bosanskohercegovackog drustva, nije moguce ostvariti bez RAVNOPRAVNE POLITICKE PARTICIPACIJE NARODA u lokalnim, kantonalnim, entitetskim i drzavnim strukturama vlasti.
Nije u pitanju zagovaranje paritetnog ucesca predstavnika naroda na svim instancama vlasti. U Entitetima ce biti primijenjena paritetna zastupljenost samo u Domu naroda i Ustavnom sudu. U drugim entitetskim drzavnim institucijama primjenjuje se princip SRAZMJERNE ZASTUPLJENOSTI, kako je to cinjeno svih 50 godina od ZAVNOBiH-a 1943. i 1944. do 1992. godine.
Princip srazmjerne zastupljenosti primjenjuje se i na regionalnim i lokalnim nivoima vlasti.
Od primjene principa ustavne ravnopravnosti naroda ne treba praviti strah, mada je to bauk za ekstremne nacionaliste i pobornike etnicke podjele Bosne i Hercegovine. Od primjene ustavne ravnopravnosti ne treba ocekivati CAROBNI STAPIC. Nece poteci nikakav med i mlijeko kad se usvoje amandmani na entitetske ustave. Ali, hoce biti iskorijenjeno jedno stanje, jedna praksa, a to je DISKRIMINACIJA GRADJANA NA ETNICKOJ OSNOVI U OBA ENTITETA. Nece vise biti politicke i psiholoske nesigurnosti gradjana zato sto zive u dijelu drzave gdje ne cine vecinsku etnicku skupinu. Osnovu politicke sigurnosti i duhovne stabilnosti gradjana Bosne i Hercegovine, a time i njihovog nacionalnog identiteta, cinice ustavne institucije, institucije koje ne ovise od promjena politickih partija na vlasti, niti od rezultata izbora.
U ovom kontekstu provodjenje Odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda znaci izgradnju standarda zastite ljudskih prava po kojima ce drzava Bosna i Hercegovina dobiti clanstvo u Evropskoj uniji.
Zavrsicu sa dva zakljucka:
Entitetski parlamenti, ako zele ukloniti diskriminaciju u svojim entitetima, moraju ubrzano usvojiti amandmane na ustave i osigurati ravnopravnost naroda. To je njihova i ustavna i politicka odgovornost i odgovornost prema provodjenju Dejtonskog mirovnog sporazuma.
S obzirom na ovlastenja po Dejtonskom mirovnom sporazumu, Visoki predstavnik, gospodin Petritsch, moze izvrsiti veci pritisak na entitetske vlasti i time izbjeci situacije da preuzme njihovu odgovornost za provodjenje Odluke Ustavnog suda BiH.
Inace, mislim da ce sa ustavnim promjenama u cilju provodjenja Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zapoceti jedno novo vrijeme u politickom razvitku Bosne i Hercegovine. Ojacat ce unutrasnja struktura drzave BiH i oslobodice se put za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropske institucije. Time ce se osloboditi i put za cjelovite reforme politickih institucija u BiH.