GLOBALIZACIJA: SUVERENITET - PATRIOTIZAM - KULTURA u tokovima globalizacije


Sarajevo, 16.02.2002. godine

TRIBINA VIJECA KONGRESA BOSNJACKIH INTELEKTUALACA

UVODNICAR:
Prof.dr. Muhamed Nuhic

Globalizacija je plametarni i sveobuhvatni fenomen. Njeni trendovi, medjutim, promatraju se, uglavnom, kroz proces kretanja kapitala i to, najprije, finansijskog, a komunikacijska globalizacija kao infrastruktura tog kretanja. Ona, medjutim, zahvata sve sfere zivota ljudi, naroda i drzava. Da bi se promtranju i opserviranju tog fenomena pristupilo sa povijesnog stanovista , mora se konstatovati da je upravo u sferi kulture embrio globalizacije, da je u toj sferi otvoren proces koji danas nazivamo globalizacijom. Za ilustraciju ove tvrdnje mogu se, na primjer uzeti: pojava stampe, narocito one masovne , zatim pojava i sirenje tzv. masovne kulture; pronalazak telegrafa Morzeova abacede, telefona, radija i televizije; velikim otkricima kao sto je, naprimjer, otrkrice Amerike; prodor crnacke muzike i juznoamerickih plesova u Evropu, sirenje americkog nacina odijevanja i ishrane itd. Masovni mediji nisu u svemu tome samo pasivna infrastruktura, vec aktivni cinioci zacetka ovih tokova i njihova sirenja po prostorima Planete. Pristup ovom fenomenu, dalje, determinira i nesporiva cinjenica da globalizacija atakuje suverenitet drzave - nacije, da ga rastace, da patriotizmu reducira i dodaje neka nova znacenja, da je on jedan od osnovnih njenih smjerova.

Globalizacija, medjutim nece biti epohalan proces ako ne redefinira poziciju covjeka u tom nastojecem svijetu; zapravo , taj svijet nece biti nov u revolucionarnom smislu, ako ne redefinira covjeka u punom njegovom znacenju. Zato bi, po mom uvjerenju, globalizaciju trebalo razumijeti i praktikovati i kao transformaciju gradjanina - podanika drzave, u gradjanina svijeta. Na ovaj pristup asocira i jedna misao njemackog filozofa - humaniste Fridricha fon Schirera, koja glasi: "Pisem kao gradjanin svijeta" pa dodaje: "Izgubio sam domovinu da bih je trampio za citav svijet".

Globalizacije je vec postavila pitanje suvereniteta nacije, odnosno drzave- nacije. Trendovi redukcije suvereniteta idu u dva pravca: dobrovoljno odricanje nekih elemenata suvereniteta i njihovo ponasanje na globalne ustanove radi zajednickih ciljeva i interesa; pritisci na drzave - nacije radi ogranicavanje njihova suvereniteta kada one u globalizacijskim trendovima ne naslucuju svoj interes, odnosno, kada ne zele da se odreknu prava potpunog vladanja svojom prostorom i svojim podanicima. U oba smjera uocava se odbrama suvereniteta i identiteta: u prvom suverenitet se prenosi u sferu kulture, tj. kultura se fokusira kao cinilac ne samo identiteta vec i suvereniteta i nastoji se zastiti od globalizirajucih kretanja; u drugom , brani se klasicni suverenitet (ili mitski) - njegove osnovne znacajke; brani se klasicnim sredstvima; zaprekama koje postoje ili se postavljaju slobodnom kretanjukapitala, djelovanju medijskih transnacionalnih sistema postavljajju slobodnom kretanju kapitala, djelovanju medijskih transnacionalnih sistema itd. Na temelju toga, moglo bi se zakljuciti da su globalizacija i suverenitet suprostavljeni jedno drugom; u konfluktu medju njima gubitnik je, prema stecenim iskustvima - suverenitet.

Suverenitet i patriotizam su korespodentni drustveni fenomeni. Istina ideologija patriotizma u savremenom gradjanskom znacenju, nastala je kasnije. I brzo se vezala za drzavu i njene institucije, koje indiciraju i manifestuju njen suverenitet. Kult drzave udahnuo mu je sadrzaj i snagu. On, tj. patriotizam postao je sredstvo vladanja covjekom udahnuo mu je sadrzaj i snagu. On, tj. patriotizam postao je sredstvo vladanja covjekom i drustvom, sredstvo odbrane suvereniteta drzave, sredstvo napada i osvajanja tudjih teritorija. Cini se da u XX stoljecu nije bilo djelotvornijeg drustvenog fenomena u ovladavanju svijescu covjeka i kolektiva, u ideoloskoj i politickoj homogenizaciji kolektiviteta, u pokretu masa na djelovanje. Cak su se i klasni pokreti, u pojedinim fazama svog razvoja , oslanjali na patriotizam.

Uz naciju i drzavu, znacajan dio prostora i u obimu i znacenju pojma patriotizam, zauzima kultura: tradicija, povijest kulturnog stvaralastva, njegovo mitlogiziranje: nekriticko valoriziranje vlastite i potcjenjivanje tudje kulture. Time se, ustvari, posticao kolkektivni narcizam, a on je kad postane dio vladajuce svijesti nekog kolektiva vrlo izdasna hrana patriotizmu u njegovom agresivnom , netolerantnom bitku. U spoju sa stvarnim ili proizvedenim osjecanjem kolketivne ugrozenosti on, kako to dobro uocava Erich From, vodi u agresiju i zlocin. Kultura je, naravno, kao krucijalni cinilac identiteta, vazna karika u lancu drzavnih funkcija koja izrazavaju suverenitet. U vezi s tim, pitanja su: Ako globalizacija reducira suverenitet i to u vitalnim funcijama , drzave ako su ti trendovi neupitni i nezaustavljivi, nece li drzava - nacija utociste od globalizacijskih , za nju opasnih posljedica, traziti u sferi kulture i tako kulturu promovisati kao najvazniji prostor za njegovanje patriotizma; nece li kultura zamijeniti mit o "krvi i tlu", na kojem je u minula dva stoljeca odnjegovati ta plemenita i istovremeno otrovna biljka.

Reagovanje, naucna i politicka, na globalizaciju i zemljama i drzavama izvan evropskog, izvan zapadnogni izvan judejsko-krscanskog kulturnog kruga, opravdavaju ova pitanja. Naime, rijetki su primjeri negativnog reagovanja na globalizaciju u sferama ekonomije, jer je vec stvoreno i siroko rasprostranjeno uvjerenje da su to kao "Bogom odredjene" neminovnosti, dok su takva reagovanja vrlo glasna u sferi kulture , koja se realizira i djelovanjem medija, odnosno velikih transnacionalnih komunikacijskih sistema. I to ne samo u zemljama i drzavama izvan naprijed recenog kulturnog kruga; postoje i manifestuju se vrlo snazna reagovanja u prostorima Evrope , a narocito u tzv. tranzicijskim drzavama. Ove drzave pod pritiskom tzv. medjunarodne zajednice , prihvataju diktate globalizacije, cak i kad njihove institucije znaju da ona ne korespondira sa njihovim interesima. Ali, one se, uprkos tim pritiscima, opiru zahvatima i kulturu, podsticu otpore tim zahvatima i na tome vezuju svoje gradjane za sebe; na tome cuvaju i njeguju patriotizam u njegovom polivalentnom znacenju. Mit, nacionalni, drzavni, cest je srz otpora, narocito kada se za taj otpor trazi i ocekuje podrska vlastite javnosti. Moze se, naravno, postaviti pitanje: brani li time i tako drzava kulturu svog prostora i svog povijesnog bica ili - cuva sebe u onom njenom izvornom, parohijalnom znacenju. U vezi sa ovim, podsjecam na stav Urs Atermantta , u knjizi "Etnonacionalizam u Evropi", koji glasi: "Medjutim, sto se vise evropske zemlje izjednacuju u tehnickom i privrdnom pogledu, utoliko se mnogi osjecaju vise ugrozeni u njihovom kulturnom identitetu". "Dok se Evropljani jedni drugima prilagodjavaju u potrosackom ponasanju i u privredjivanju, u kulturnoj ravni oni se povlace u neku vrstu pobune protiv globaliziranja. Iz straha od gubitka kulturnog identiteta uzajamno se zasjenjuju, izgradjuju etnonacionalisticke tvrdjave i kulturne razlike koriste kao izgovor da bi iskljucili strance"...

Na kraju, sta ciniti da globalizacija ne izaziva takve reakcije, da ne proizvodi situacije u kojima ce kominikacija i kultura postajati pretekst za sukobljavanje razlicitih interesa i za afirmaciju mitskih znacenja suvereniteta i patriotizma, a sacuvati svoj ljudski, humani lik, i sto je osobito vazno, ostati otvorena za interakcije. Maguci odgovor na ta sudbinska pitanja dao je Marvin Peri u svom djelu "Intelektualna istorija Evrope", kada, izmedju ostalog, kaze: "Prema tome, vazno je da u ovoj eri globalizma, s njenim povisenim osjecanjem za tehnicku i kulturnu raznolikost, zapadnjaci ispolje osjetljivost u odnosu na istorije i tradicije svih kultura i da zauvijek iskorene sve rasisticke i seksiticke ideje koje su ozbiljno zatrovale percepcije i istoriju Zapada. Ovo je, ustvari, apel upucen globalizirajucim kulturama.