IZGRADNJA AUTOCESTE DRZAVNI PRIORITET BiH


Sarajevo, 16.02.2002. godine

Uvodno izlaganje na tribini Vijeca kongresa bosnjackih intelektualaca

UVODNICAR:
Pr
of. Dr Sefkija Cekic, dekan Fakulteta za saobracaj i komunikacije, Sarajevo

 

Izgradnja cesta je oduvjek bila izazovan posao. Takvi poduhvati zaokupljaju paznju strucne javnosti i obicnih ljudi, a na prostorima Bosne i Hercegovine uz to cesto se mijesala i politika. Pri tom mislim, na Zajam za puteve iz sedamdesetih godina, na bobanove "ratne" ceste kojima je zelio povezati neprirodno napravljenu etnicki cistu teritoriju, pa na aktuelnu autocestu od Zenice do Sarajeva. Prethodna vlast je usla u ovaj posljednji projekat, polozen je i kamen temeljac, zbog iznenadnog odustajanja stranog investitora nije uspjela zapoceti radi cega je trpila i kritike opozicije. Aktuelna vlast vec najavljuje kako ce prvu traku moderne autoceste u promet pustiti prije predstojecih izbora. Dakle opet se umijesala politika.

Ono sto u svemu raduje, kada je u pitanju ta autocesta, jeste da je Bosna i Hercegovina definitivno krenula u izazovan i veoma atraktivan razvojni poduhvat kakav je izgradnja modernih saobracajnica. Raduju informacije od prije nekoliko dana da radovi dobro napreduju. Moze li i kada izgradnja autoceste postati drzavni prioritet a ne samo poduhvat i investicija jednog entiteta i jedne aktuelne vlasti. Ovo je traganje za tim odgovorom, na osnovu saznanja i aktivnosti koje je vodio i vodi Fakultet za saobracaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Izgradnja cesta sa tvrdom podlogom na prostorima danasnje Bosne i Hercegovine, istorijski gledano, vise je bila motivisana vanekonomskim nego ekonomskim razlozima odnosno ceste su se gradile prvenstveno prema vojnim potrebama. Sa danasnje distance posmatrano, kroz protekla stoljeca takva cestovna mreza bila je rusena ili zapustena, pa opet obnavljana i prilagodjavana potrebama trenutka. Globalno posmatrano, takvo stanje uticalo je na otezano obavljanje funkcije saobracaja kao privredne djelatnosti, od koje se trazi da poveze prostorne faktore proizvodnje sa proizvodjackim i potrosackim centrima, te obezibjedi nesmetano kretanje ljudi i normalno odvijanje procesa drustvene reprodukcije.

Modernizacija i razvoj saobracaja u sljedecem periodu trebao bi da predstavlja jedan od osnovnih strategijskih pravaca daljeg razvoja BiH. Ukljucivanje Bosne i Hercegovine u medjunarodnu razmjenu kao i jacanje robnog tranzita i turistickog saobracaja, ne moze se obezbjediti bez racionalnog i tehnicki razvijenog saobracajnog sistema. Modernizacija saobracajne mreze jeste prvi i odlucujuci element u okviru saobracajnog sistema koji predstavlja opsti uslov drustvenog i privrednog razvitka svake zemlje. To je dakako i pitanje politike ali iskljucivo saobracajne i ekonomske.

Jedan od glavnih problema na prostorima Bosne i Hercegovine je zaostajanje u gradnji cesta visokog ranga usluznosti sto je posljedica dosadasnjeg neadekvatnog ulaganja. Cestovna mreza Bosne i Hercegovine ima ukupnu duzinu od 21 677 km, cija je struktura prikazana u tabelama 1 i 2, odnosno na histogramima 1 i 2.

 

Godina

1971

%

1986

%

1988

%

1989

%

1990

%

1991

%

Asfaltni

2499

25,8

10108

48,8

10728

51,5

11030

52,7

11436

54,0

11751

54,3

Tucanicki

3814

39,6

8536

41,4

8549

41,0

8297

39,6

8146

38,5

8233

37,9

Zemljani

3344

34,6

2032

9,8

1566

7,5

1608

7,7

1586

7,5

1693

7,8

Ukupno

20676

20843

20935

21168

21677

Tabela 1: Ceste u Bosni i Hercegovini prema vrsti kolovoza

Histogram 1: Ceste u Bosni i Hercegovini prema vrsti kolovoza

 

 

 

 

 

Godina

1971

%

1986

%

1988

%

1989

%

1990

%

1991

%

Magistralni

1841

29,9

3724

18,0

3722

17,8

3722

17,8

3722

17,6

3722

17,2

Regionalni

2565

41,6

3756

18,2

3682

17,7

3681

17,6

3683

17,4

4104

18,9

Lokalni

1751

28,5

13196

63,8

13439

64,5

13532

64,6

13763

65,0

13851

63,9

Ukupno

20676

20843

20935

21168

21677

Tabela 2: Ceste u Bosni i Hercegovini prema kategorizaciji

 

Histogram 2: Ceste u Bosni i Hercegovini prema kategorizaciji

 

Gustoca cestovne mreze Bosne i Hercegovine je 40.8 km na 100 km2, sto je znatno manje nego u razvijenom dijelu srednje i zapadne Evrope. U periodu poslije agresije navedeni pokazatelji nisu dozivjeli neke znatne izmjene jer je vecina aktivnosti u okvirima cestovne infrastrukture fokusirana na popravku i dovodjenje u stanje koje je bilo prije agresije.

Analizom globalnih kretanja u nasoj privredi i uticaja saobracaja na privredni razvoj zemlje narocito u pogledu zahtjeva da saobracaj zadovolji transportne potrebe moze se konstatovati zaostajanje naseg saobracajnog sistema u odnosu na potrebe privrede i drustva u prevozu robe i putnika. Posljedice takvog stanja su, nizak kvalitet saobracajnih usluga, nedovoljno koristenje potencijalnih trzisnih mogucnosti u medjunarodnom saobracaju, pa i nemogucnosti kvantitativnijeg zadovoljenja transportne potraznje u pojedinim periodima godine.

Saobracaj treba da se razvija ispred ostalih privrednih djelatnosti i da time doprinosi aktiviranju i stimulisanju opsteg privrednog razvoja drzave.

Ukljucivanje Bosne i Hercegovine u medjunarodnu razmjenu, kao i jacanje robnog tranzita i turistickog saobracaja, ne moze se obezbjediti bez savremenog i u tehnickom pogledu razvijenog saobracajnog sistema. U sljedecem periodu politika modernizacije i izgradnje cestovne mreze morace intezivno da se razvija, narocito kada je u pitanju izgradnja autocesta i brzih saobracajnica.

U tom pravcu odrzani su brojni medjudrzavni naucni i strucni skupovi, koji su razmatrali mrezu evropskih transportnih koridora, te ponudili model mreze transportnih koridora kroz Bosnu i Hercegovinu.

Pri tome, bih dao poseban naglasak na dva velika naucna skupa koja su odrzana u organizaciji Fakulteta za saobracaj i komunikacije i Fakulteta prometnih znanosti, a pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti BiH i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod nazivima: "Revalorizacija geoprometnog polozaja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u interesu obiju drzava", (Zagreb 1996.) i "Mjesto i uloga Bosne i Hercegovine i Hrvatske u evropskim transportnim i komunikacionim koridorima", (Sarajevo, 1997.).

Na navednim naucnim skupovima uz naucne radnike bili su prisutni i predstavnici vlade Hrvatske i BiH. Na naucnom skupu u Sarajevu 1997. godine uz ministare iz vlade R Hrvatske i BiH bili su prisutni i atuelni premijeri vlada, Gosp. Zlatko Matesa i dr. Haris Silajdjzic. I ovom prilikom izrazavam javnu zahvalnost R Hrvatskoj na podrsci za dobijanje koridora Vc, a posebno predsjedniku HAZU Akademiku Ivanu Supeku koji je dao licni doprinos ovom cinu.

Aktivnost naucnih i strucnih institucija u nasoj drzavi rezultirala je zahtjevom pred Evropskom unijom - da se Bosna i Hercegovina uvrsti u plansku projekciju izgradnje savremenih cesta. Kao rezultat takvog pristupa postignuto je da se, na II Panvropskoj konferenciji ministara transporta EU (odrzanoj u Helsinkiju, avgusta 1997. godine) Bosna i Hercegovina uvrsti u mrezu evropskih transportnih koridora - cestovni i zeljeznicki. Na pomenutoj Konferenciji Bosna i Hercegovina je dobila koridor Vc (pet ce): Budimpesta - Osijek - Sarajevo - Ploce kao krak koridora V (pet), nakon cega je u nasoj zemlji bilo neophodno poduzeti sve adekvatne aktivnosti na realizaciji evropske transportne politike.

Ovaj cin Evropske unije treba posmatrati prvenstveno kao sredstvo za bolju koordinaciju planiranja dugorocno-razvojnih potreba i blagovremeno usmjeravanje investicija u prioritetne infrastrukturne projekte na medjunarodnom nivou.

 

 

Slika 1: Koridor Vc

Na pomenutim naucnim skupovima pored koridora Vc Bosna i Hercegovina je predlozila i sljedece koridore koji imaju dugorocan strateski razvojni karakter i to:

A) Evropski longitudinalni cestovni pravac: (Trst ) - Rijeka - Senj - Otocac - Bihac - Jajce - Travnik - Sarajevo - Gorazde - (Crna Gora - Albanija - Skopje - Istambul) sa alternativnim prikljuckom Bihac - Velika Kladusa - Karlovac (Slika 2).

B) Evropska cesta: Okucani - Banja Luka - Jajce - Bugojno - Livno - Split (Slika 3).

 

 

Slika 2: Longitudinalni cestovni pravac kroz Bosnu i Hercegovinu

(pravac Sjeverozapad - Jugoistok BiH)

Slika 3: Evropska cesta: Okucani - Banja Luka - Jajce - Livno - Split

Sigurno je da svi ovi cestovni pravci nemaju iste vrijednosti iako u osnovi imaju slicne i iste ciljeve. Dok jedni imaju funkciju efikasnog povezivanja vec razvijenih podrucja sa sirim medjunarodnim podrucjima tranzitnog i izvorno ciljnjeg saobracaja, drugi pravci imaju funkciju razvoja ratom razrusenih podrucja i ubrzanja njihovog razvoja.

Organizacija i koristenje ovih prostora kao i razvoj sistema aktivnosti u njemu neposredno uticu na prostornu raspodjelu saobracaja, a time na znacaj i strukturu cestovnih komunikacija. Iz ovog proizilazi, da ce sa razvojem saobracajnih tokova predlozena cestovna mreza uzajamno i povratno djelovati na strukturu aktivnosti i njihovu efikasnost, koja se ocekuje na ovom prostoru i zbog toga cestovna mreza mora biti razvojna, a ne konacna za neku procijenjenu buducnost.

Razvojna uloga glavnog grada drzave - Sarajeva, te regionalnih centara i saobracajnih cvorista u Bosni i Hercegovini kao sto su: Tuzla, Zenica, Mostar, Bihac, Banja Luka i dr. zahtjeva izgradnju efikasnog sistema autocesta, kojima se ostvaruje medjusobna povezanost sa medjunarodnim cestovnim pravcima Evrope.

Realizacija izgradnje koridora Vc (Budimpesta - Osijek - Sarajevo - Ploce) od izuzetnog je znacaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu prvenstveno za njenu privredu. Znacaj koridora akceptira se kroz sljedece elemente:

Izgradnja autoceste na dobijenom transportnom koridoru Vc jeste najvaznija strateska investicija, odnosno drzavni prioritet u BiH. Zaposlice se dio gradjevinske operative, zatim ce veliki dio ulozenog novca ostati u zemlji. Od tog ulozenog novca veliki dio ce se vratiti u drzavnu kasu kroz poreze i doprinose. U politickom smislu izgradnja autoceste predstavlja znacajan faktor u jacanju integracije zemlje i medjusobnog prostornog i ekonomskog povezivanja.

Za ubzanu izgradnju autoceste u BiH zaineresovan je veliki broj opstina i regija na trasi i uz trasu, ukupna privreda, finansijske institucije, pa slobodan sam kazati i najveci broj gradjana BiH. Kod nas se vec dugo govori o pokretanju javnih radova kao generatora razvoja i posebno zaposljavanja.

Izgradnja autoceste moze mobilizirati najveci dio domace gradjevinske operative bilo kao generalnog izvodjaca ili u partnerstvu sa stranim kompanijama. Bez obzira na odabir rjesenja to je prilika da se radno angazuje vise hiljada nezaposlenih: nekvalifikovanih i kvalificiranih radnika sa biroa za zaposljavanje. Investicije od nekoliko desetina miliona KM godisnje kroz plate i doprinose novouposlenih radnika znacajno ce ojacati budzete, penzioni i zdravstveni fond, uticati na rast vise privrednih grana: trgovine, ugostiteljstva, saobracaja, proizvodnje gradjevinskog materijala i dr.

Indirektno to ce se odraziti i na rjesavanje brojnih socijalnih problema, adekvatniju zastitu nezadovoljne boracke populacije i stradalnika rata a direktno na porast drustvenog standarda.

Na nasim univerzitetima i fakultetima odskolovani su ili se skoluju brojni profili kadrova cije znanje je u direktnoj funkciji sa izgradnjom i eksploatacijom cesta: od inzinjera saobracajne struke na Fakultetu za saobracaj i komunikacije do projektanata na gradjevinskim fakultetima, potom inzinjera geologije, geodezije na drugim tehnickim fakultetima, pa do strucnjaka za hortikulturu, ekologiju i itd. Jedni sa diplomom cekaju zaposljenje, drugi se pitaju sta mogu ocekivati kad steknu zvanje akademskog gradjanina.

Izgradnja autoceste ne samo duz koridora Vc, sto je ovdje posebno naglaseno, nego i drugih cestovnih pravaca duz i sirom BiH onima sto razmisljaju da napuste BiH moze biti dobar signal da ostanu. A generacije sto uce, poruka, da pozuri kako bi se sto prije ukljucila u radni proces. Na psiholoskom planu bio bi to najdjelotvorniji sedativ koji drzava moze ponuditi cijeloj naciji.

Znaci, izgradnju autoceste ne smijemo tretirati samo sa tehnicko - tehnoloskog aspekta nego paralelno i sa socijalnog, ekonomskog, kulturoloskog i razvojnog aspekta.

Pri svemu, ne treba zanemariti ni bezbjedonosni aspekt. Porastom standarda domaceg stanovnistva sve je veca potreba za vlastitim prevozom. Uz to smirivanjem politickih, nacionalnih i ratnih tenzija u regiji, Bosna i Hercegovina, kao i zemlje u njenom susjedstvu, ponovo dobijaju na znacaju kao podrucje preko kojih su u transportu sa istoka na zapad, ili sa sjevera na jug dobiva i na vremenu i na novcu.

Na losim i zagusenim cestama ocekivati je sve vise saobracajnih nezgoda, gubitaka ljudskih zivota materijalnih steta i ekoloskih incidenata. I to je upozorenje, da sa danasnje distance stanje na cestama mora mijenjati, gradnjom novih i savremenijih i nadasve sigurnijih cesta.

Akademska javnost i Fakultet za saobracaj i komunikacije kao institucija cijom iskljucivom zaslugom je dobijen koridor Vc trazi da dinamika izgradnje i pravci ukljucivanja BiH u evropske transportne koridore budu ozvaniceni od najviseg drzavnog organa odnosno Parlamenta BiH. Drzava mora da uzme inicijativu izgradnje autoceste u svoje ruke i da ne dozvoli da nam i ovo pitanje rjesava medjunarodna zajednica po svom izboru i programu. Utoliko prije, sto smo kadrovski i tehnicki sposobni, da ostvarimo jedan tako veliki i znacajan projekat. Parlament BiH treba da donese zakon o izgradnji autocesta na nivou drzave BiH, da utvrdi konacnu trasu autoceste i donese odluku o osnivanju drzavnog tijela za izgradnju autoceste koje bi ujedno i obavljalo cjelokupne aktivnosti za izgradnju i eksploataciju autocesta u BiH i radilo potpuno nezavisno od regionalnih, politickih ili strukovnih interesa.

Ovdje je neophodno naglasiti da kapital javnog sektora drzave BiH nije dovoljan za izgradnju autoceste jer investiranje kapitala u oblast transportne infrastrukture vezan je za odredjene specificnosti u odnosu na ostale investicije (visoki fiksni troskovi, visoki ireverzibilni troskovi, dug rok povrata investicija i dr.).

 

Prema nasim istrazivanjima, do kojih smo neposredno i izvorno dosli, Direkciji za puteve u Republici Srpskoj u toku 2001. godine za odrzavanje i izgradnju puteva usmjereno je oko 50 miliona KM, dok je Direkciji za ceste FBiH za odrzavanje cesta za isti period izdvojeno oko 13 miliona KM a kantonalnim direkcijama za ceste iznos od oko 26 miliona KM, sto predstavlja ukupno 39 miliona KM za podrucje FBiH. Prema tome, u toku 2001. godine znatno vise sredstava (oko 11 miliona KM) je izdvojeno za puteve u Republici Srpskoj nego za ceste na podrucju FBiH.

Ako se posmatra izdvajanje za ceste kroz obavezno placanje cestarine prilikom osiguranja motornih vozila prozilazi da na podrucju FBiH po tom osnovu gradjani -vlasnici registrovanih vozila izdvoje oko 35 miliona KM sto je prikazano u tabeli 3. (podaci dati za 2001. godinu). Prema vladinim izvorima FBIH u toku 2001. godine po ovom osnovu oprihodovana su sredstva u iznosu od cca 31 milion KM.

 

Broj reg. vozila

Visina nadoknade

(prosjecna)

Ukupno po vrsti vozila

Putnicki automobili

368335

52

19153420

Teretna vozila

37031

295

10924145

Autobusi

3008

375

1128000

Motocikli

1585

30

47550

Ostali

15624

240

3749760

Ukupno

 

Tabela 3: Izdvajanja za cestarinu po registrovanim vozilima

u FBiH u 2001. godini

Sa druge strane, ako se uzmu u razmatranje izdvajanja za ceste iz cijene prodatog litra goriva (dizel i benzin) moze se konstatovati da po tom osnovu na podrucju Federacije BiH, prema podacima vladinih izvora, oprihodovana sredstava u toku 2001. godine iznose cca 48 miliona KM, dok je prema velicini i strukturi potrosenog goriva od 720 000 tona u 2001. godini na podrucju FBiH ovaj novcani iznos bi trebao biti znatno visi.

U Republici Srpskoj na osnovu izdvajanja iz placene putarine kroz obavezno osiguranja - registraciju vozila u 2001. godini prikupljeno je oko 35 miliona KM prema strukturi registrovanih motornih vozila prikazanih u tabeli 4. Visina nadoknade za puteve u R Srpskoj iz goriva je obuhvaceno porezima prilikom uvoza goriva, gdje se godisnje prosjecno prikupi oko 30 miliona KM.

 

Broj reg. vozila

Visina nadoknade

(prosjecna)

Ukupno po vrsti vozila

Putnicki automobili

250000

80

20000000

Teretna vozila

47000

495

2326500

Autobusi

7500

575

4312500

Motocikli

1400

60

144000

Ostali

25624

340

8712160

Ukupno

 

Tabela 4: Ukupna izdvajanja za putarinu po registrovanim vozilima u R Srpskoj

 

Ako se uzme u obzir ukupna visina izdvojenog novca po osnovu cestarine na podrucju Federacije BiH, prema vladinim informacijama oprihoduje se iznos od cca 79 milona KM, dok rasporedjena sredstva prema federalnim i kantonalnim direkcijama za ceste iznose oko 39 miliona KM. Prema tome, od oprihodovanih 79 miliona KM po osnovu cestarine u 2001. godini oko 40 miliona KM u Federaciji BiH potroseno je u druge svrhe. U R Srpskoj prema nama dostupnim informacijama od oprihodovanih cca 65 miliona KM po osnovu putarine Direkciji za puteve R Srpske u 2001. godini doznaceno je oko 50 miliona KM, iz cega se moze zakljuciti da je oko 15 miliona KM utroseno u druge svrhe.

Na nivou Bosne i Hercegovine, a prema oprihodovanim sredstvima po osnovu cestarine u toku 2001. godine, cca 55 miliona KM je nenamjenski utroseno u druge svrhe a ne za odrzavanje i izgradnju cesta na podrucju Bosne i Hercegovine. Sa ove tribine postavljamo pitanje, ko je ovlasten da sredstva sto su ih gradjani BIH platili za izgradnju i odrzavanje cesta trosi u nepoznate svrhe.

Imajuci na umu navedene cinjenice i posmatrajuci period od dobijanja koridora Vc (avgust 1997) godine pa do danas, pod uvjetom da su se gore navedena novcana sredstva koja su nenamjenski potrosena u proteklom periodu usmjerena u izgradnji autoceste, danas bi mi imali preko 60 km izgradjene autoceste na podrucju BiH. Nazalost, mi danas jos nismo izradili ni kilometra autoceste. Uz to, obeshrabrujuce zvuci da bi nam tempu izgradnje od oko 10 km godisnje, za izgradnju koridora Vc bilo potrebno oko 37 godina. Fakultet za saobracaj i komunikacije i akademska javnost ovu cinjenicu ne moze da prihvati.

Analizirajuci finansiranje izgradnje autocesta u drugim drzavama u posljednjoj dekadi pokazuje se da privatni fondovi imaju veliki uticaj kao alternativa i komplementarni nacin investiranja. U Republici Sloveniji, nacionalni program izgradnje autocesta trenutno se finansira iz sljedecih izvora:

U Republici Hrvatskoj slican je model finansiranja autocesta i cesta za brzi saobracaj, s tim da je prisutno znacajnije ucesce privatnih fondova. Ukoliko bi se donio drzavni program izgradnje autocesta u BiH i koristio model finansiranja izgradnje autocesta slican R Sloveniji i R Hrvatskoj smatramo da bi se godisnje mogla obezbjediti finansijski uslovi za izgradnju oko 20 km autoceste. Isto toliko bi se moglo graditi iz drugih izvora (zajmovni, privatni izvori i slicno), tako da bi se mogao osigurati prihvatljiv nivo od 40 (km) izgradjenih autocesta godisnje.

Za izgradnju, finansiranje, funkcioniranje i vlasnistvo autocesta postoje tri osnovna oblika organizacija: javni, privatni i mjesoviti. U BiH autoceste su prema zakonskim rjesenjima u javnom vlasnistvu i to ce tako i ostati. S javnim vlasnistvom ukljucivanje privatnog sektora je obicno u formi javno privatnog partnerstva (JPP) za izgradnju, finansiranje i funkcioniranje autocesta.

Javno privatno partnerstvo kada je u pitanju finansiranje izgradnje autoceste u BiH moze ukljuciti privatne fondove (npr. koncesionira), a moguce je kofinansiranje putem medjunarodnih zajmovnih agencija. To je tipicna forma mjesovitih tehnika finansiranja. Mnoge zemlje vec imaju nacionalne politike koje su usvojile model Javnog privatnog partnerstva izgradnje autocesta. Izgradnja autocesta u BiH zahtjeva angazovanje obimnog kapitala. Svjesni smo cinjenice da je proces dobijanja kredita za izgradnju autoceste slozen ali sigurno da ce to biti mnogo lakse ukoliko imamo kompletne drzavne programe projekte za izgradnju autoceste, no mi ih danas nemamo.

Medjunarodna zajednica bi mogla osigurati neku vrstu medjunarodnog razvojnog investicionog fonda za izgradnju autoceste. Kredite bi osigurale medjunarodne finansijske institucije, ali i zemlje pojedinacno putem svojih izvoznih banaka. U ovaj projekat bi mogle da budu ukljucene nase prijateljske zemlje: Italija, Njemacka, SAD, Japan, Francuska, Kuvajt, UAE, Turska i dr.

Takodje, neophodno je spomenuti i pozetivne aktivnosti koje dolaze iz udruzenja privatnih industrijalaca BiH, stim da bi autocesta sa kojom su oni izasli u javnost trebalo da ide malo drugacijom trasom od one koja je prvobitno zamisljena. Prema njihovom misljenju autocestu bi nepohodno bilo izgraditi za pet godina.

Svaki privatni plasman kapitala vezan je iskljucivo za ocekivanu profitnu stopu odnosno stopu prinosa investicije. Svaki privatni investitor u cestovnoj infrastrukturi zainteresovan je za maksimiziranje prihoda odnosno minimiziranje troskova. Najznacajniji izvor prihoda od eksploatacije autoceste je naplata cestarine, a pored ovog osnovnog izvora neophodno je naglasiti i ostale prihode koji su sastavni dio te saobracajnice kao sto je iznajmljivanje prostora pored autoceste (restorani, benzinske pupme, servisi i drugi prateci objekti).

Ocito je dakle kada je u pitanju izgradnja autoceste na koridoru Vc odnosno na potezu sjever - jug BiH, da vise nemamo vrmena za duga razmisljanja i suceljavanja ideja i stavova jer bi to po obicaju nasu paznju ponovo moglo odvuci na neproduktivnu stranu. Jer, kako se iz prethodnog dade zakljuciti novac nestaje a vrijeme brzo tece. Zbog toga, ovdje je sustinsko pitanje naseg opredjeljenja i kapitala, ko ce ga uloziti i ko na poslijetku od toga ubirati efekte. Odnosno hocemo li narednih godina novac trositi krpeci postojece ceste i gradeci komadic po komadic nove autoceste. Ili cemo, koristeci se cinjenicom da je Evropa preko teritorije BiH "nacrtala" koridor Vc, konacno shvatiti da je to najbrzi nacin da joj se odista prikljucimo?.

Ako mene na kraju pitate za odgovor onda je on sasvim jasan: od izgradnje autoceste veceg i preceg posla za drzavu nema.