INSTITUCIJE KULTURE I KULTURNA POLITIKA

UVODICARI:

PROF. DR. DJENANA BUTUROVIC

DR. ENES KUJUNDZIC

PROF. ALEKSANDAR LJILJAK

 

 

CUVARIMA BASTINE BiH PRIJETI GASENJE

Na ovu cinjenicu jos jednom je upozoreno na redovnoj tribini VKBI na kojoj se u subotu razmatrala tema “Institucije kulture i kulturna politika”

 

          Tema redovne tribine Vijeca Kongresa bosnjackih intelektualaca u subotu je bila Institucije kulture i kulturna politika na kojoj su uvodnicari prof.dr. Djenana Bururovic, direktorica Zemaljskog muzeja BiH, dr. Enes Kujundzic, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Aleksandar Ljiljak, direktor Muzeja knjizevnosti i pozorisne umjetnosti, jos jednom podsjetili na tesku situaciju u kojoj se nalaze ove institucije.

          Oni su pored pomenutih institucija naveli primjere i ostalih institucija od drzavnog znacaja cije je finansiranje od 1997. godine privremeno prihvatio Kanton Sarajevo i finansirao njihov rad u cijelosti do konca prosle godine - Historijski muzej BiH, Centar za zastitu kulturnog i prirodnog naslijedja BiH, Kinoteka BiH, Umjetnicka galerija BiH i Biblioteka za slijepa i slobovidna lica BiH.

          Medjutim, od pocetka ove godine, ta sredstva su znatno umanjena, a ovih osam institucija su bacene na sam rub egzistencije. Nerijetko, ove institucije, kako je istaknuto na tribini, dolaze u situaciju da ne mogu da plate ni osnovne racune.

          Tema o kojoj je bilo govora na jucerasnjoj tribini aktuelizirana je, kako je kazao Kujundzic, jednom bizarnom cinjenicom, a to je da dolazi zima. Buturoviceva je ovom prigodom napomenula da u Zemaljskom muzeju nema grijanja, te da niko nije obezbjedio sredstva za grijanje od 60.000 KM. Stoga je Zemaljski poveo akciju da od velikih preduzeca trazi pomoc, a za to vrijeme predmeti Zemaljskog muzeja propadaju. Kako je istakla Buturoviceva, Zemaljski muzej, koji je osnovan prije 114. godina, nalazi se u katastrofalnoj situaciji koja je rezultat politike koja se vodi u kulturi. Ona je kazala i to da je zastita kulture bastine nuzna koliko i zastita drzave, te da je bitno zastititi status ovih kulturnih institucija od drzavnog znacaja. Nerijeseno statusno pitanje povlaci za sobom i nerijeseno finansijsko pitanje.

          Kako je istakao Ljiljak, ovim krovnim institucijama iz kulture, ustanovama koje cuvaju bastinu BiH, prijeti gasenje. Ukoliko se ne pronadju adekvatna i dugotrajna rjesenja, moglo bi doci do prestanka njihovog rada. Kujundzic je kazao da je ulazak BiH u Evropsku uniju u aprilu ove godine pobudio neke nade, te da ne treba zaboraviti ni cinjenicu da su ovim ulaskom preuzete i odredjene obaveze iz razlicitih oblasti.

 

 

OSLOBODJENJE, 10.11.2002.GODINE

A.Z.