Posjeta u VKBI

Sarajevo, 14.02.2003.
Gosp. Hüseyn Kansu, clan Drzavnog parlamenta Republike Turske


Gospodin Hüseyn Kansu, clan Drzavnog parlamenta Republike Turske sa saradnicima, posjetio je Vijece Kongresa bosnjackih intelektualaca, gdje je razgovarao sa predstavnicima Vijeca i Drustva Bosanskohercegovacko-Turskog prijateljstva.

Gosti su upoznati sa radom ovih udruzenja i mogucnosti uspostavljanja saradnje i blizih odnosa sa odgovarajucim institucijama u Republici Turskoj.