AKTUELNOSTI 2000.
Vijece Kongresa bosnjackih intelektualaca

Decembar 2000. godine

28. decembar 2000. godine
Bajram u VKBI
detaljnije

25. decembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
NA IZVORISTIMA BOSNJACKE BASTINE
Uvodnicar:
Dr. Hukovic Muhamed
detaljnije

23. decembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
RAMAZANSKO UZDIZANJE ZIVOTA
Uvodnicar:
Hilmo Neimarlija, Predsjednik Sabora Islamske Zajenice u Bosni i Hercegovini
detaljnije

16. decembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
ARMIJA BIH I BUDUCNOST
Uvodnicar:
Komandant Zajednicke komande Vojske Federacije BiH general-pukovnik Atif Dudakovic
detaljnije

9. decembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
BiH I EVROATLANSKE INTEGRACIJE
Uvodnicar:
Prof.dr. Mesud Sabitovic
detaljnije

2. decembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
NOVA GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA NAKON 110 GODINA
Uvodnicar:
Prof.dr. Senahid Halilovic
detaljnije

Novembar 2000. godine

25. novembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
SVECANA AKADEMIJA POVODOM 25. NOVEMBRA, DANA DRZAVNOSTI BIH
Uvodnicar:
Bogic Bogicevic, clan Parlamenta BiH
detaljnije

24. novembar 2000. godine
Promocija knjige
KO JE KO U BOSNJAKA
detaljnije

18. novembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
ULOGA NATO-PAKTA I PARTNERSKIH ZEMALJA U EVROPSKKOM PODRUCJU
U SIRENJU SIGURNOSTI I VOJNO-CIVILNI ODNOSI U SAVREMENOM SVIJETU
Uvodnicar:
Dzemal Najetovic, program menadzer MOF BiH
detaljnije

16. novembar 2000. godine
Promocija knjige
PRAVNA PRIRODA RATA U BIH
Autor:
Dr. Sakib Softic
detaljnije

11. novembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
PSIHOLOSKE RAZLIKE IZMEDJU POLOVA: ZABLUDE I ISTINA
Uvodnicar:
Prof.dr. Ismet Dizdarevic
detaljnije

04. novembar 2000. godine
Promocija knjige
KONSTITUTVNOST NARODA BiH
Autor: Prof.dr. Kasim Trnka

detaljnije

Oktobar 2000. godine

28. oktobar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
DILEME AKTUELNOG POLITICKOG ZIVOTA U BiH
Uvodnicar: Prof.dr. Haris Silajdzic
detaljnije

21. oktobar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
SARAJEVSKI SEFARDI U OTOMANSKOJ IMPERIJI
Uvodnicar: David Kamhi, univerzitetski profesor
detaljnije

18. oktobar 2000. godine
Promocija knjige
ZABORAVLJENI ISLAM 2001
Autor: dr. Smail Balic
detaljnije

14. oktobar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
EVROPSKE PERSPEKTIVE BOSNE I HERCEGOVINE
Uvodnicar: Dr.Gerhard Jandl, ambasdor Republike Austrije u BiH
detaljnije

7. oktobar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
SLOBODA MEDIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Uvodnicari: Dzemalutin Latic i Midhat Paravlic
detaljnije

Septembar 2000. godine

30. septembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
KONTRAVERZE JAVNE KULTURNE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI
Uvodnicar: Ilija Simic, predsjednik Hrvatske seljacke stranke
detaljnije

23. septembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
VAKUFI I LJUDSKA PRAVA (cjelovito izlaganje)
Uvodnicar: Nezim Halilovic, muderris
detaljnije

19. septembar 2000. godine
Predstavljanje specijalne edicije
"Ko je ko u Bosnjaka"
Za izdavaca: Vijece Kongresa Bosnjackih Intelektualaca
detaljnije

16. septembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
ISTINOM ZA PRAVDU - PROTIV ZABORAVA
Uvodnicar: Irfan Ajanovic, predsjednik Saveza logorasa BiH
detaljnije

09. septembar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
AKTUELNI PROBLEMI POVRATKA U BiH
Uvodnicar: Prof. Dr. Ejup Ganic, predsjednik Federacije BiH
detaljnije

02. septembar 2000. godin
Redovna Tribina VKBI
Tema:
BOSNA I HERCEGOVINA I SVIJET
Uvodnicar: Ibrahim Spahic, predsjednik Gradjanske Demokratske Stranke
detaljnije

August 2000. godine

26. august 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
PRIJETI LI BOSNJACIMA NESTANAK
Uvodnicar: Mirnes Ajanovic - Predsjednik BOSS-a i poslanik u Parlamentu BiH
detaljnije

19. august 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
FINANSIJSKI SISTEM I RAZVOJ BIH
Uvodnicar: Prof. Dr. Izudin Kesetovic, profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli
detaljnije

12. august 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
DANASNJA POLITICKA SCENA U BOSNI I HERCEGOVINI
Uvodnicar: Stjepan Kljuic, predsjednik Republikanske stranke BIH
detaljnije

05. august 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
TOKOVI GLOBALIZACIJE - ekologija, ekonomija, politika
Uvodnicar: akademik, prof. dr. Ljubomir Berberovic
detaljnije

Juli 2000. godine

29. juli 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
ZAROBLJENI UM
Uvodnicar: Prof. Dr. Rasim Muminovic, profesor na Filozofskom Fakultetu u Sarajevu
detaljnije

22. juli 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
LIBERALIZAM - BUDUCNOST BiH; Nakon komunizma i nacionalizma
Uvodnicar: Rasim Kadic
detaljnije

15. juli 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
GENOCID NAD BOSNJACIMA U SREBRENICI "ZASTICENOJ ZONI UN-a" jula 1995.
Uvodnicar: Prof. Dr. Smail Cekic
detaljnije

8. juli 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
BOSNA I HERCEGOVINA I BALKAN - jucer, danas, sutra
Uvodnicar: Ahmet Erozan, ambasador R.Turske u Bosni i Hercegovini
detaljnije

1. juli 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
NACIONALISTA JE UVIJEK ONAJ DRUGI
Uvodnicar: Prof. Dr. Dusan Kecmanovic, dopisni clan ANU BiH
detaljnije

Juni 2000. godine

24. juni 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
PERSPEKTIVE POLITICKOG ORGANIZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Uvodnicar: Selim Beslagic - nacelnik Opcine Tuzla

detaljnije

20. juni 2000. godine
Saopcenja za javnost
detaljnije

17. juni 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
MUSLIMANI I JEVREJI
Uvodnicar: Esref Campara, profesor
detaljnije

10. juni 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema:
OPCI IZBORI 2000 DA ILI NE?
Uvodnicar: Mr. Suad Arnautovic
detaljnije

03. juni 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: POVRATAK U DISTRIKT BRCKO
Uvodnicari:Prof.dr. Mustafa Sinanagic, prof. Ekonomskog fakulteta u Tuzli; Mirsad Djapo, predsjednik Skupstine Brcko;
mr. Muhamed Mujkic, predsjednik Udruzenja Brcaka-Povratak
detaljnije

 

Maj 2000. godine

27. maj 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: naziv teme
Uvodnicari: Edhem Bicakcic
detaljnije

20. maj 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: POVRATAK U REPUBLIKU SRPSKU
Uvodnicari: Prof. Dr. Ibrahim Busatlija, gdin. Sulejman Tihic, poslanik u Skupstini Republike Srpske
detaljnije

13. maj 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: UGROZENOST KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEDJA U BIH
Uvodnicar: Prof. Dr. Muhamed Hamidovic, direktor Zavoda za zastitu kulturno-historisjskog naslijedja u BiH
detaljnije

6. maj 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: MIMAR SINAN U BOSNI
Uvodnicar: Dr. Sabira Husedzinovic, savjetnik ministra Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
detaljnije

April 2000. godine

29. april 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: HILJADUGOSINJA DEMOGRAFKSA KRETANJA U BIH (sa posebnim osvrtom na period 1992-1995.)
Uvodnicar: Ilijas Bosnjovic
detaljnije

22. april 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: IZBORNI ZAOKRET
Uvodnicar: Vlastimir Mijovic
detaljnije

15. april 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: METEO BIH U SISTEMU WMO(Svjetska meteoroloska organizacija)
Uvodnicar: Enes Sarac
detaljnije

08. april 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: HASANAGINICA - PRVA BOSANSKOHERCEGOVACKA OPERA
Uvodnicar: Asim Horozic, Nijaz Alispahic
detaljnije

01. april 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: JAVNI MEDIJI U BIH I ISKUSTVO BH PRESS-a
Uvodnicar: Kemal Muftic
detaljnije

Mart 2000. godine

25. mart 2000. godine
Promocija knjige
NEPOSTENA KOMEDIJA 20 STOLJECA
Autora: Stephena Schwartza
detaljnije

25. mart 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: NACIONALNA STRUKTURA KADROVA U BIH (1945.-1990. GODINE)
Uvodnicar: Dr. Mirsad D. Abazovic
detaljnije

18. mart 2000. godine
Susret u VKBI
KURBAN BAJRAMSKI SUSRET U VIJECU
detaljnije

11. mart 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: IZ 500-GODISNJE HISTORIJE NJEMACKOG INTERESOVANJA ZA BIH
Uvodnicar: Prof. Dr. Wolf Oschlies
detaljnije

08. mart 2000. godine
Vanredna Tribina VKBI
Tema: BiH - PAKT STABILNOSTI NATO I AMERIKA
Uvodnicar: Dr. Nedzib Sacirbegovic
detaljnije

04. mart 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: GRADOVI BIH, NJIHOV RAZVOJ I URBICID
Uvodnicar: Mehmed Bublin
detaljnije

Februar 2000. godine

26. februar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BOSNA I BOSNJACI U SRPSKOJ POLITICI
Uvodnicar: Mujo Demirovic
detaljnije

22. februar 2000. godine
DODJELA STIPENDIJA "MUHSIN RIZVIC"
detaljnije

19. februar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BOSANSKA VOJSKA, HILJADUGODISNJI SIMBOL ODBRANE I OPSTANKA BOSNE
Uvodnicar: Enver Imamovic
detaljnije

12. februar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEDJE I NACIONALNI IDENTITET
Uvodnicar: Dr. Azem Kozar
detaljnije

05. februar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: PROCES POMIRENJA I BUDUCNOST BOSNE I HERCEGOVINE
Uvodnicar: Dr. Franjo Komarica
detaljnije

Januar 2000. godine

29. januar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BOSNJACI U CRNOJ GORI
Uvodnicar: Dr. Mustafa Memic
detaljnije

22. januar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BOSNA I HERCEGOVINA I IZBORI U REPUBLICI HRVATSKOJ
Uvodnicar: Prof. Dr. Ivo Komsic
detaljnije

15. januar 2000. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: POZICIJA ZENE U TRANZICIJI
Uvodnicar: Dipl. ing. Amila Omersoftic
detaljnije

Decembar 1999. godine

25. decembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BOSANSKI JEZIK I BOSNJACKA SVIJEST
Uvodnicar: Dzevad Jahic
detaljnije

18. decembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: PRIRODNE LJEPOTE BIH KROZ OBJEKTIV M. SISICA
Uvodnicar: Muhamed Sisic
detaljnije

16. decembar 1999. godine
Vanredna Tribina VKBI
RAZGOVOR SA DELEGACIJOM VLADE KOSOVA
sa Hasimom Tacijem na celu
detaljnije

11. decembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: 700-GODISNJICA OSMANSKE IMPERIJE I BOSNA I HERCEGOVINA
Uvodnicar: Dr. Metin Ataman, Dr. Lamija Hadziosmanovic, Dr. Enes Pelidija
detaljnije

04. decembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: ISLAM I DRZAVLJANSTVO U EVROPI
Uvodnicar: Mustafa ef. Ceric
detaljnije

Novembar 1999. godine

27. novembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: NACIONALNO I GRADJANSKO
Uvodnicar: Slobodan Inic
detaljnije

20. novembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: UPOTREBA I ZLOUPOTREBA RURALNOG PROSTORA U BIH
Uvodnicar: Midhat Aganovic
detaljnije

13. novembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: KRIK SREBRENICE
Uvodnicar: Enisa Zunic
detaljnije

06. novembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: IZBORNI ZAKON I PROVODJENJE DEJTONSKOG USTAVA
Uvodnicar: Kasim Trnka
detaljnije

 

Oktobar 1999. godine

30. oktobar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BOSNJACI U SKANDINAVSKIM ZEMLJAMA
Uvodnicar: Ismail Karcic
detaljnije

29. oktobar 1999. godine
Vanredna Tribina VKBI
Tema: ISLAM I ZAPADNA CIVILIZACIJA
Uvodnicar: Iqbal S Husein
detaljnije

27. oktobar 1999. godine
PROMOCIJA KNJIGE "RASPRAVE"

Autor: Ramiz Crnisanin
detaljnije

23. oktobar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: PROFESIONALIZAM DOMACIH MEDIJA I ODGOVORNOST STRANIH MEDIJA U BIH
Uvodnicar: Stephan Schwartz
detaljnije

20. oktobar 1999. godine
Vanredna Tribina VKBI
Tema: UPSALA UNIVERZITET DANAS I OSVRT NA BOSNJACKU POPULACIJU U SVEDSKOJ
Uvodnicar: Saida Bahtijarevic-Bekic
detaljnije

16. oktobar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: INVALIDSKI SPORT S POSEBNIM OSVRTOM NA SJEDECU ODBOJKU
Uvodnicar: Sefko Nuhanovic
detaljnije

09. oktobar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: POLOZAJ BOSNJAKA U SR JUGOSLAVIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA SANDZAK I KOSOVO
Uvodnicar: Sefko Alomerovic
detaljnije

02. oktobar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: FILATELIJA KAO INDUSTRIJSKA GRANA U SVIJETU I BIH
Uvodnicar: Emir Hrenovica
detaljnije

Septembar 1999. godine

29. septembar 1999. godine
Vanredna tribina
OBRAZOVANJE U DEMOKRATSKOM DRUSTVU
Uvodnicar: John J. Patrick
detaljnije

25. septembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: EKOLOGIJA I POLITIKA
Uvodnicar: Nijaz Abadzic
detaljnije

23. septembar 1999. godine
Vanredna tribina
KUDA IDE CRNA GORA
Uvodnicar: Jevrem Brkovic
detaljnije

22. septembar 1999. godine
Promocija knjige: SUPREMACIJA BIH NAD ENTITETIMA
Autor: Omer Ibrahimagic
detaljnije

18. septembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: ZNACAJ KARLOVACKOG MIROVNOG UGOVORA U HISTORIJI BIH
Uvodnicar: Enes Pelidija
detaljnije

11. septembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: NEZAPOSLENOST I SOCIJALNA SIGURNOST GRADJANA
Uvodnicar: Murat Praso
detaljnije

04. septembar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: 165 GODINA OD SMRTI HUSEIN-BEGA KAPETANA GRADASCEVICA
Uvodnicar: Ahmed Alicic
detaljnijeARHIVA AKTUELNOSTI ZA 1999. GODINU
AVGUST

 

28. avgust 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: DRZAVNE GRANICE BiH
Uvodnicar: Halil Isakovic
detaljnije

JUBILEJ
POVODOM 300 TRIBINE VIJECA KONGRESA BOSNJACKIH INTELEKTUALACA
detaljnije

21. avgust 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: SIGURNOST U BiH OD DAYTONA DO PAKTA O STABILNOSTI
Uvodnicar: Rasim Delic
detaljnije

14. avgust 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: SVEDSKA ZEMLJA BLAGOSTANJA
Uvodnicar: Mustafa Resulovic
detaljnije

07. avgust 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: REFORMA SUDSTVA
Uvodnicar: Venceslav Ilic
detaljnije


JULI

31. juli 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: ANTINOMICNOST, IDEOLOGIJA I RACIONALNOST SLOBODE
Uvodnicar: Rasim Muminovic
detaljnije

30. juli 1999. godine
Najava novog izdanja
SUPREMACIJA BiH NAD ENTITETIMA - SUPREMACY OF B&H OVER ITS ENTITIES
drugo dopunjeno izdanje - second revised edition

Prof.dr. Omer Ibrahimagic
detaljnije

24. juli 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: OBNOVA KULTURNOHISTORIJSKOG I GRADITELJSKOG NASLIJEDJA GRADA MOSTARA
Uvodnicari: Amir Pasic, Rasid Hadzic, Zijad Demirovic
detaljnije

20. juli 1999. godine
Promocija knjige
MILJE I MI - PRED EKOLOSKIM IZAZOVIMA
Autor: Sefko Kadric
detaljnije

17. juli 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: NOVI IZBORNI ZAKON
Uvodnicar: Vedran Hadzovic
detaljnije

14. juli 1999. godine
Promocija knjige
BOSANSKA TRILOGIJA
Autor: Gojko Bjelac
detaljnije

10. juli 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: KVALITET I HIGIJENSKA ISPRAVNOST ISHRANE U TOKU AGRESIJE NA RBiH
Uvodnicar: Velija Katica
detaljnije

06. juli 1999. godine
Promocija knjige
NESANICE SANJALICE
Autor: Nadja Halilbegovic
detaljnije

03. juli 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: IDEOLOGIJA NACIONALNOG MESIJANSTVA
Uvodnicar: Esad Zgodic
detaljnije

 

JUNI

26. juni 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BOSNA I HERCEGOVINA I PAKT STABILNOSTI JUGOISTOCNE EVROPE
Uvodnicar: Nedzad Hadzimusic
detaljnije

21. juni 1999. godine
SAOPCENJE ZA JAVNOST
Povodom izjave gosp. Zivka Radisica ...
detaljnije

19. juni 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BOSNA I HERCEGOVINA - CLANSTVO U EVROPSKOJ UNIJI
Uvodnicar: Radomir Marinkovic
detaljnije

17. juni 1999. godine
Promocija knjige
IDEOLOGIJA NACIONALNOG MESIJANSTVA
Autor: Prof.dr. Esad Zgodic
detaljnije

16. juni 1999. godine
SJEDNICA VKBI
detaljnije

12. juni 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: DEMOKRATSKA KONTROLA SIGURNOSNE POLITIKE I ORUZANIH SANGA BIH ZADACIMA
Uvodnicar: Prof.dr. Omer Ibrahimagic
detaljnije

05. juni 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BH INOVATORSTVO U FUNKCIJI RAZVOJA BIH
Uvodnicar: Husein Huic
detaljnije

 

MAJ

29. maj 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BOSNA I HERCEGOVINA PRED NOVIM ZADACIMA
Uvodnicar: Prof.dr. Zlatko Lagumdzija
detaljnije

27. maj 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: KASMIR, PAKISTAN, INDIJSKI PODKONTINENT
Uvodnicar: Prof.dr. Faik Uzunovic
detaljnije

26. maj 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: POLITICKE TENDENCIJE U SAVREMENOJ RUSIJI
Uvodnicar: Prof.dr. Nikolaj Enger Nikolajevic
detaljnije

22. maj 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: GODISNJICA PRIZNANJA I PRIJEMA DRZAVE BOSNE I HERCEGOVINE U OUN
Uvodnicar: Prof.dr. Haris Silajdzic
detaljnije

15. maj 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: PRIVREDNA PERSPEKTIVA BiH
Uvodnicar: Edhem Bicakcic, Premijer Vlade Federacije BiH
detaljnije

13. maj 1999. godine
Promocija knjige
JMO U POLITICKOM ZIVOTU KRALJEVINE SHS
Autor: Prof.dr. Atif Purivatra
detaljnije

11. maj 1999. godine
Promocija knjige
BOSNA IZMEDJU VASINGTONA I DEJTONA: ekonomija - normativno i stvarno
Autor: Mirsad Sinanovic
Promotori:
prof.dr. Kasim Begic
Prof.dr. Tufik Burnazovic
Mustafa Spahic

08. maj 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: ARHITEKTONSKE I STILSKE VRIJEDNOSTI
FERHADIJE DZAMIJE U BANJOJ LUCI I NJENA OBNOVA

Uvodnicar: Dr. Sabira Husedzinovic,
savjetnik ministra Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
detaljnije

APRIL


28. april 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: INTERVENCIJA NATO-a NA KOSOVU I REFLEKSIJA NA BiH
Uvodnicar: Ferid Buljubasic, vojni analiticar
detaljnije

24. april 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: MLADI MUSLIMANI
Uvodnicar: Edah Becirbegovic i Esref Campara
detaljnije

17. april 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: KINA DANAS
Uvodnicar: njegova ekselencija Wen Xigui, ambasador narodne republike Kine u BiH
detaljnije

10. april 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: REFORME U ZDRAVSTVU
Uvodnicar: Bakir Nakas, prim.dr.
detaljnije

03. april 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: KONCENTRACIONI LOGOR JASENOVAC I ULOGA DINKA SAKICA
Uvodnicar: Fahrudin-Fahrija Ajanovic, nosilac partizanske spomenice 1941. godine
detaljnije

 

MART

27. mart 1999. godine
Redovna Tribina VKBI nece biti odrzana zbog bajramskih praznika.
Tema Tribine koja ce biti odrzana 03.04.1999. biti ce:
KONCENTRACIONI LOGOR JASENOVAC I ULOGA DINKA SAKICA
uvodnicar: Fahrudin-Fahrija Ajanovic, nosilac partizanske spomenice 1941. godine

22. mart 1999. godine
NOVA IZDANJA
U okviru izdavacke djelatnosti VKBI u narednom periodu je predvidjeno stampanje 4 nova izdanja:

20. mart 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: SARAJEVO OLIMPIJSKI GRAD
Uvodnicar: Gospodin Bogic Bogicevic
detaljnije

17. mart 1999. godine
Saopcenje za javnost VKBI
detaljnije

13. mart 1999. godine
Tema: Sjecanje na Aliju Isakovica
Okupljanje u prostorijama VKBI povodom dvogodisnjice smrti Alije Isakovica
detaljnije

13. mart 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: NOVI IZBORNI ZAKON
Uvodnicar: Mr. Suad Arnautovic
detaljnije

12. mart 1999. godine
Posjeta kineskog ambasadora gospodina Wen Xigui VKBI
detaljnije

06. mart 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: BOSNJACI - SOKCI I OSTALE MANJINE U MADJARSKOJ
Uvodnicar: Prof.dr. Ivica Djurok (Univerzitet Pecuh - Madjarska)
detaljnije

06. mart 1999. godine
Posjeta delegacije MNV Sandzaka VKBI
Razgovor o aktuelnoj situaciji i polozaju Bosnjaka u Sandzaku.
Delegaciju cinili Dr. Sulejman Ugljanin, Vasvija Gusinjac i Esad Dzudzevic.
detaljnije

 

FEBRUAR

27. februar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
Uvodnicar: Prof.dr. Haris Silajdzic
detaljnije

26. februar 1999. godine
Posjeta delegacije Parti socialiste de Loire-Atlantique
Posjeta zajednicke delegacije Socijalisticke partije pokrajine Loire-Atlantique, Socijalistickog pokreta mladih i organizacije Gradjani Sarajeva - Gradjani Evrope (CSCE)
detaljnije

25. februar 1999. godine
Tematska rasprava
BiH I DIJASPORA
Uvodnicar: Dr. Nedzib Sacirbegovic
detaljnije

20. februar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: PRAVA ROMA, identitet, kultura i emancipacija
Uvodnicar: Muharem Serbezovski
detaljnije

13. februar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: KOSOVO I MEDJUNARODNA ZAJEDNICA
Uvodnicar: Advokat Azem Vlasi
fotografije

06. februar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: ODGOVORNOST RELIGIJA ZA MIR U BiH
Uvodnicar: Fra Petar Andjelovic
fotografije

06. februar 1999. godine
U prostorijama VKBI odrzan je sastanak na temu Madridska konferencija i krsenje u implementaciji, kojem je ispred ureda visokog predstavnika za BiH prisustvovala gospodjica Aleksandra Stiglmajer.
fotografije

03. februar 1999. godine
U prostorijama VKBI, u organizacija Savjeta mladih odrzan je sastanak kojem je prisustvovao gospodin Husein Zivalj.
Detaljnije sa sastanka fotografije

02. februar 1999. godine
Promocija knjige "Zemljoradnici vremena" autora prof.dr. Jusufa Zige u izdanju "Bosanskog kulturnog centra" bice odrzana u 14 sati u prostorijama Vijeca Kongresa bosnjackih intelektualaca (Ul Valtera Perica br.13)
Promotori ove knjige su:
Prof.dr. Enes Karic, Prof.dr. Rasim Muminovic, Prof.dr. Safet Halilovic.
Sazetak knjige / Summary

01. februar 1999. godine
Urucenje stipendija iz Fonda "Muhsin Rizvic"
detaljnije

 

JANUAR

30. januar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: PRISTUP ZASTITI KULTURNOG BLAGA PORUSENOG U AGRESIJI NA RBiH 1992.-95. GODINE
Uvodnicar: Prof. dr. Sabira Husedzinovic
sa tribine

28. januar 1999. godine
JAVNI POZIV
- Savjeta mladih VKBI za izradu baze podataka mladih bosanskih intelektualaca u zemlji i inozemstvu.
detaljnije

23. januar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: RESTRUKTUIRANJE RADIO-TELEVIZIJE BIH
Uvodnicar: Prof. dr. Anto Domazet, predsjednik Privremenog upravnog odbora RTV BiH
sa tribine

20. januar 1999. godine
Povodom obiljezavanja ramazanskog Bajrama 1419. Hidzretske godine
detaljnije

16. januar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: PRIVATIZACIJA U BiH
Uvodnicar: Mr. Amir Beganovic, visi saradnik na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
sa tribine

15. januar 1999. godine
Saopstenje VKBI o javnom konkursu za dodjelu nagrada, stipendija i finansijske pomoci FONDA "MUHSIN RIZVIC" za 1998/99. godinu
detaljnije

13. januar 1999. godine
U prostorijama VKBI u organizaciji Savjeta mladih VKBI organizovan je susret sa Kopredsjedavajucim Ministarskog Vijeca Bosne i Hercegovine dr. Harisom Silajdzicem na temu Bosanska Paradigma.
detaljnije

11. januar 1999. godine
Saopstenja za javnost Savjeta mladih VKBI
detaljnije

09. januar 1999. godine
Redovna Tribina VKBI
Tema: DIMENZIJA RAMAZANSKOG POSTA
Uvodnicar: prim.dr. Abdulah Nakas
sa tribine

06. januar 1999. godine
Imamo cast obavjestiti Vas o novoj knjizi prof.dr. Jusufa Zige u izdanju Bosanskog Kulturnog Centra i Bosanske Knjige pod nazivom ZEMLJORADNICI VREMENA.
Informacije o knjizi mozete dobiti u VKBI, BKC ili u prostorijama Bosanske Knjige!
Sazetak / Summary

Novo na stranicama VKBI - ELEKTRONSKE KNJIGE !!!
05. januar 1999. godine

Promocija elektronske knjige (on-line) prof.dr. Omera Ibrahimagica
DRZAVNO-PRAVNI RAZVITAK BOSNE I HERCEGOVINE
CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

04. januar 1999. godine
Izvjesce VKBI povodom izjave predsjedavajuceg Predsjednistva BiH Zivka Radisica.
Saopstenje za javnost