KATALOG IZDANJA
Vijece Kongresa bosnjackih intelektualaca

U okviru izdavacke djelatnosti Vijeca Kongresa bosnjackih intelektualaca zastupljene su tri biblioteke:
Tribina, Arabeska i Posebna izdanja.

Mozete pogledati Katalog izdanja 1998. i Cjelokupni katalog izdanja VKBI