KATALOG IZDANJA '98
Vijece Kongresa bosnjackih intelektualaca

 

EDICIJA TRIBINA

 77. Banjalucki boj 1737. godine u povijesti Bosne i Bosnjaka, prof.dr. Enes Pelidija
 78. Demokracija i nacionalni interesi u BiH, Esad Zgodic
 79. Bosnjaci Kosova - polozaj i identitet, Skender R. Redzepagic
 80. Islam prije dolaska Osmanlija u nasim krajevima, Sefko Omerbasic
 81. Sehidi - svjedoci vjere, Muharem Omerdic
 82. Postdaytonska BiH i problem zaposljavanja, Mesud Sabitovic
 83. Bezbjednost u demokratskoj BiH, Mehmed Zilic
 84. Medjunarodna zajednica i nestala lica, Amor Masovic
 85. Penzije u Bosni i Hercegovini izmedju realnosti i novih izazova, Mustafa Memic
 86. Mine u Bosni i Hercegovini, Enes Cengic / Mogucnost hirurskih tretmana povreda donjih ekstremiteta prouzrokovanih eksplozivnim sredstvima, Faris Gavrankapetanovic
 87. Raskrsca privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, Firdus Hamzagic
 88. Uloga Ilmije u odbrani bica Bosne, Hafiz Halil ef. Mehtic

RAT I MIR / WAR AND PEACE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Kako je doslo do rata u BiH, da li je bilo moguce izbjeci ga, sprijeciti krvoprolice i masovnu nesrecu? Kako je postignut mir, sta donosi takav mir prepun kompromisa, da li je on moguc poslije agresije i genocida? Na ta pitanja odgovorio je Alija Izetbegovic na Tribini Vijeca Kongresa bosnjackih intelektualaca.

BOSANCI EVROPEJCI / BOSNIANS EUROPEANS
Kako jedan diplomata od karijere vidi Bosnu i Bosance u Evropi. Ambasador Charles Crawford je to ucinio kao covjek koji je pokusao da shvati bit bosanskog covjeka, koji je Evropljanin gotovo u svakom pogledu. Medjutim, Evropa ima svoje standarde - oni trebaju biti i nasi standardi.

BOSNA RASKRSNICA EVROPE
Knjiga svjedoci i upucuje na bosansko stoljetno raskrizje, duhovno, civilizacijsko, prometno, ali i u susretiste, jer Bosna je podrucje dodira razlicitih svjetova, kultura i civilizacija.

PJESNIKOV STRAH OD STVARNOSTI / 16 odgovora na P. Handkeovo ZIMSKO PUTOVANJE U SRBIJU
Ovo je argumentirana replika Handkeovom pristupu velikosrpskoj agresiji, njegovom pogresnom i tendecioznom vidjenju ratne drame u Bosni i Hercegovini, genocida i drugih zlocina.

KNJIZEVNIK I MISLILAC ALIJA ISAKOVIC
Covjek-institucija, tako bi se mogla okarakterizirati licnost rahmetli Alije Isakovica. Ono sto su u drugim narodima stvarale institucije, kod Bosnjaka je to bilo plod entuzijazma upornosti i hrabrosti pojedinaca.Citav zivotni opus Alije Isakovica, plemenitog covjeka i stvaraoca dokaz je koliko pojedinac mo`e doprinijeti afirmaciji svog naroda.

COVJEK UZORITOSTI
Veliki erudita, covjek i znanstvenik, rahmetli Hajrudin Numic ostavio je iza sebe brojne i raznovrsne tragove svog filozofskog, humanistickog i znanstvenog angazmana. Ova knjiga je sazetak svega znacajnog sto je ovaj vrijedni Bosnjak i Bosanac stvorio i ostavio u amanet pokoljenjima.

PARLAMENTARIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI
Ova knjiga predstavlja prvu, cjelovitu i sustavnu obradu parlamentarizma u Bosni i Hercegovini u nasoj literaturi. Njegov razvoj i dogradnja bitne su pretpostavke integracije BiH u savremena, evropska i svjetska dostignuca demokracije.

HRVATI I BOSNA I HERCEGOVINA / CROATS AND BOSNIA AND HERZEGOVINA
Kriticki prilog razmatranja polozaja Hrvata u BiH, odnosa R Hrvataske prema nezavisnoj i medjunarodno priznatoj drzavi i njenom suverenitetu, kao ponasanju politickih stranaka koji pretendiraju da su zastupnici interesa hrvatskog naroda u BiH.

KONGRES BOSANSKOMUSLIMANSKIH INTELEKTUALACA
Ratni Kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca, odrzan je 22. decembra 1992. godine u Sarajevu, uz prisustvo vise od 800 ucesnika, najistaknutijih predstavnika kulturnog, javnog, politickog i pravnog zivota.
Osnovni cilj ovog Kongresa bio je da se na njemu izrazi jedinstvo bosanskomuslimanske inteligencije i naroda nad kojim je , u to doba, vrsena brutalna agresija i genocid, uz istodobno otvaranje perspektive svestranog duhovnog, politickog i ekonomskog razvoja Muslimana (Bosnjaka) i drzave Bosne i Hercegovine nakon rata.

"ETNICKO CISCENJE" genocid za "Veliku Srbiju"
Bosansko izdanje knjige, ciji je glavni i odgovorni urednik Tilman Cilh (Tilman Zülch), "ETNICKO CISCENJE" genocid za "Veliku Srbiju" izaslo je vise od dvije godine poslije njenog prvog izdanja u Njemackoj januara 1993. godine. Time ova knjiga nije nista izgubila na vrijednosti, prije svega sto ona u bosanskom izdanju ima niz dopunskih znacenja, pored onoga koje je imalo prvo njemacko izdanje u vrijeme kada je svjetskoj javnosti, pa i onoj dobronamjernoj trebalo objasniti, sta se to stvarno u srcu Evrope ponovo zbiva. Knjiga je jasno pokazala da je ponovo na sceni fasizam. Tada joj je osnovni zadatak bio budjenje uspavane savjesti Evrope, a prije svega Njemacke koja je duboko dozivjela i skupo platila nacisticka divljanja.

"CIJENA BOSNE"
Ova se zbirka nastavlja na fragmente koje su nakladnici "Slon" i "Graficki zavod Hrvatske" objavili 1992. godine pod naslovom "Protiv straha". U medjuvremenu strah se nagomilao do paroksizma. Ovi su tekstovi, uz poneke izuzetke, svjedoci borbe protiv stramputica Tudjmanove politike, prije svega u Bosni i Hercegovini. Sadasnja izolacija Hrvatske nije rezultat svjetske zavjere ili zadanih posrtanja, nego upravo posljedica retrogradne ideologizacije, krivih poteza, osobnih opsjednutosti i uskogrudnih procjena.

SVJETSKA BANKA I BOSNA I HERCEGOVINA / WORLD BANK AND BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ukazivanje na ulogu Svjetske banke u obnovi i razvoju BiH ima poseban znacaj, jer ce od toga u najvecoj mjeri zavisiti njena buducnost, brze ili sporije ukljucenje u svjetske privredne tokove.

BOSNA I HERCEGOVINA I BOSNJACI U POLITICI I PRAKSI Dr. FRANJE TUDJMANA
Program hrvatskih nacionalista uvijek je sadrzavao pravo na Bosnu i Hercegovinu, sto je podrazumijavalo i poricanje nacionalnog identiteta Bosnjacima. Dr. Franjo Tudjman sublimirao je te ideje i poglede u neskrivenim teznjama za cijepanjem Bosne i Hercegovine i pripajanjem njezinih znacajnih teritorija Hrvatskoj.

O IRANSKOJ REVOLUCIJI / ON IRANIAN REVOLUTION
U Iranu se prvi put u modernoj povijesti od vremena Francuske revolucije 1789, dogodila revolucija u kojoj je dominantnu ulogu imala ideologija i to ona vjerskog karaktera. Ulogu koja je u Iranskoj revoluciji odigrala religija na Zapadu je, uglavnom, protumacena i shvacena kao trijumf "islamskog fundamentalizma". Tim pojmom se pocelo olahko operirati za raznorazne, u prvom redu propagandne potrebe.

VIJECE KONGRESA BOSNJACKIH INTELEKTUALACA 92/97.
Almanah o petogodisnjem radu VKBI sadrzi cjelovit osvrt na taj period ispunjen borbom za opstanak drzave BiH i bosnjackog naroda u njoj. Brojne ilustracije i dokumenti svjedoce o bogatoj aktivnosti bosnjackih intelektualaca okupljenih u VKBI.

ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I BOSNE I HERCEGOVINE U DUHU WASHINGTONSKIH I DAYTONSKIH SPORAZUMA
Izlaganje veleposlanika Darinka Bage ukazuje na ciljeve hrvatske vanjske politike, koji pretendiraju ka ulasku R Hrvatske u evropske integracijske tokove. Priblizavanje euroatlanskim integracijama ovaj nas susjed gradi strpljivo, ne odustajuci ni od jednog nacionalnog strateskog interesa.

SUPREMACIJA BOSNE I HERCEGOVINE NAD ENTITETIMA / SUPREMACY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA OVER ITS ENTITIES
Ovaj rad analizira aktuelnu ustavnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koju karakterizira suprotstavljenost nadleznosti drzave i entiteta. Autor dokazuje da supremacija Bosne i Hercegovine nad entitetima nije upitna. Dapace, to ima uporiste kako u Ustavu BiH, tako i u medjunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog Ustava.

ZAPADNOEVROPSKI HERETICI I BOSANSKI BOGUMILI
Autor promatra "bogumilsku zagonetku" u kontekstu ukupnih zbivanja u srednjevjekovnoj Evropi, sto i upucenim i neupucenim citaocima znacajno pomaze da osjete znacaj ove bosanske i evropske medijevalne teme.

USTAV I POLITIKA
Ustavna problematika drzave Bosne i Hercegovine je postala izuzetno slozena nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH proizaslog iz tog sporazuma. Ova knjiga predstavlja kritiku etnickih ustava i postrepublickog ustavotvorstva u Bosni i Hercegovini, pri cemu se autor najvecim dijelom oslanja na njemacke izvore, literaturu, njemacke prevode originalnih dokumenata.

PRIVATIZACIJA - BH BUDUCNOST
Proces privatizacije u BiH javlja se i kao uvjet obnove i razvoja, ali i kljucni faktor promjene ekonomskog sistema, promjene vlasnicke strukture u zemlji i motivacija za ulaganje u privredu.

ORGANIZACIJA ISLAMSKE KONFERENCIJE I AGRESIJA NA R BiH
Ciljevi i zadaci Organizacije Islamske Konferencije, sadrzani u njegovoj Povelji su visestruki i veoma znacajni . Oni su se u najvecoj mjeri potvrdjivali u najkriticnijim trenucima agresije na Bosnu i Hercegovinu, doprinoseci njenoj odbrani i zastiti bosnjackog naroda.

LJUDSKA PRAVA U ISLAMU / HUMAN RIGHTS IN ISLAM / DIE MENSCHENRECHTE IM ISLAM
Ovaj rad je zamisljen kao diskurs o ljudskim pravima u islamu iz ugla svjetovnog pravnika. Ljudska prava i njihova zastita neprolazna su esencijalna odrednica islama, s jedne strane, a s druge, autor govori o kreativnoj ulozi pravnog ucenjaka u razvoju, opcenito islamskog prava, i osobito njegovog dijela koji se odnosi na zajamcenje i zastitu ljudskih prava.

JEDNAKOST MEDJU LJUDIMA
Jednakost medju ljudima jedno je od temeljnih ljudskih prava uopce. Islam je covjecanstvu donio idealan kôd ljudskih prava. "Medinski ustav", donesen od Poslanika, a.s. kao dokument o ljudskim pravima ima nezaobilaznu vrijednost. Njegova svrha je ukazivanje casti i digniteta cijelome ljudskom rodu i covjeku kao jedinki, ukidanje svih oblika eksploatacije, tlacenja, zelenastva i drustvenih nepravdi.

BOSNA IZAZOV PROMJENA / BOSNIA CHALLENGE OF CHANGES
Zbirka radova o mogucim putevima prelaska bosanskohercegovacke privrede na novi sistem trzisne ekonomije, privatne inicijative i privatne svojine kao buduceg osnovnog generatora poslovne inicijative. Svoje ideje o ovim pitanjima autor zasniva na iskustvima zemalja koje su presle slican put razvoja.

DRZAVNO-PRAVNI RAZVITAK BOSNE I HERCEGOVINE
Koncentracijom na kljucne tacke bosanskohercegovacke povijesti autor demistificira hegemonisticke drzavno-politicke i nacionalne koncepcije spram Bosne. On dokazuje da se kontinuitet u povijesnoj individualnosti Bosne temeljio i na kontinuitetu njenog teritorijalnog integriteta, sto je od posebne vaznosti. elektronska verzija

U PRIPREMI JE EDICIJA "KO JE KO U BOSNJAKA"

nazad