PRIVATIZACIJA U BiH
Prof.dr. Anto Domazet, Predsjednik PUO RTV BiH

23.01.1999.

Restruktuiranje RTV BiH
-
SAZETAK -

Memorandumom o razumijevanju za restruktuiranje RTV BiH, koji su u lipnju 1998. godine , potpisali Alija Izetbegovic, Kresimir Zubak i Karlos Vestendorp predvidjeno je da se formira javna radiotelevizija Federacije BiH (1), da se formira javna radio i tv sluzba za cijelu BiH(2) i da se potpuno reintegrira cjelokupna infrastruktura za prenos programa unutar F BiH i BiH (3). Od ureda restruktuiranja,a posebno treba istaci aktivnost Neovisnog povjerenstva za medije (IMC) koje se posvetilo regulisanja elektronskog medijskog prostora u BiH. To je veoma znacajno za sve institucije koje treba da se formiraju u procesu restruktuiranja RTV BiH, buduci da nelegalno prisustvo HRT, RTS i drugih iz SRJ, ugrozava i onako usko trziste marketing oglasavanja.
U procesu restruktuiranja prioritet je dat formiranju RTV F BiH. Pripremljen je tekst zakona od strane PUO, koji se nalazi na proceduri kod Vlade F BiH, a usko treba da udje i u parlamentarnu proceduru. RTV F BiH je projektirana kao javna RTV koja osigurava visoko kvalitetan program za narode i gradjane F BiH, ukljucujuci i razne manjinske grupe. Programi ce se emirati preko dva komplementarna kanala koji moraju biti dostupni slusaocima i gledaocima na podrucju citava Federacije BiH. Garantira se ravnopravnost jezika u sluzbenoj upotrebi u F BiH, kao i nacionalna izbalansiranost urednicko - novinarskog osoblja i upravnih tijela F BiH.
Kao strateski okvir za restruktuiranje RTV PUO je usvojio koncept restruktuiranja RTV BiH koji, osim RTV F BiH, predvidja formiranje restruktuirane RTV BiH kao javne RTV za drzavu BiH i formiranje javne korporacije za telekomunikacije BiH. Ona bi se bavile upravljanjem infrastrukturom na citavoj teritoriji BiH i koja bi pruzila usluge prenosu i emitovanja signala za javne i komercijalne RTV stanice na podrucju BiH.
U okviru procesa restruktuiranja krupno stratesko podrucja angazovanja je vezano za tekuce funkcioniranje RTV BiH. Novoizabrani generalni direktor sa ekipom saradnika pokrenuo je mjere hitnog finansijskog oporavka. Poboljsanja u programu podrzana su od gledalaca i javnosti, sto se ispoljava i u rastu pretplate i marketinskih prihoda. Medjutim, treba biti svjestan ogranicenja i realnosti koje uticu na to da se danasnja RTV BiH ne moze smatrati javnim servisom u sluzbi svih gradjana BiH. Zato je potrebno, u duhu Memoranduma o razumijevanju i Madridske deklaracije intenzivirati aktivnosti na pripremi koncepta nove restruktuirane RTV BiH. Prijedlog PUO je da to bude javna RTV koja pokriva prostor drzave BiH, bavi se proizvodnjom i emitovanjem programa, a osnova je, Parlament BiH. U njenoj upravljackoj, urednickoj i novinarskoj strukturi treba osigurati izbalansiranu nacionalnu zastupljenost tri naroda i manjinska naroda koji zive u BiH.
Proces restruktuiranja RTV BiH izaziva paznju i interes javnosti. To ohrabruje , jer ukazuje na izravnu vezu javne radiotelevizije i demokratskih procesa u F BiH i BiH. Medjutim, to i obavezuje sve politicke i drzavne i javne cinioce, kao i medjunarodnu zajednicu da uloze dodatne napore za brze i efikasnije odvijanje ovog procesa ukljucujuci i materijalno-finansijske uvjete za restruktuiranje javnih elektronskih medija.
Medjunarodna zajednica, odnosno OHR izrazavaju spremnost da podrze finansijskim sredstvima realizaciju programa koji treba da omoguci funkcioniranje institucija javne RTV. Medjutim, oni ne podrzavaju finansiranje operativnih funkcija institucija javne RTV i upucuju na transparentne izvore u okviru javne pretplate, prihoda iz marketinga i sredstava iz budzeta.
S druge strane, medjunarodna zajednica ce svoje sudjelovanje u finansiranju restruktuiranju RTV BiH uvjetovati programskom orijentacijom i rezultatima koje RTV F BiH i RTV BiH budu imale u ostvarivanju javnih interesa naroda i gradjana u gradjenju multietnicnosti u BiH i F BiH.