BOSANSKO-HERCEGOVACKO ZDRAVSTVO U TRANZICIJI
Primarius doktor Bakir Nakas

U nemogucnosti predstavljanja cjelokupnog izlaganja doktora Nakasa odlucili smo se za nekoliko kracih informacija koje su po nasem misljenju relevantne da bi se bar malo shvatila ova problematika.

OPSTE INFORMACIJE


POSLJEDICE RATA


BOSNA I HERCEGOVINA DANAS

Troskovi za zdravstvo FBIH RS BIH uk.

Ukupna potrosnja za
zdravstvo (mil.DEM) 360 60 420

% GDP 9% 4% 7%

Potrosnja u zdravsvu
per capita (DEM) 154 42,8 113,5

Primarna zdravstvena
zastita 31% 24% 30%

Sekudnarna i
tercijarna zz 53% 50% 52%

Kurativne usluge 84% 74% 82%


STRATESKI PLAN ZA REFORMU I REKONSTRUKCIJU ZDRAVSTVA 1998-2000


STRATESKI PLAN ZA REFORMU I REKONSTRUKCIJU ZDRAVSTVA 1998-2000


PRINCIPI I VRIJEDNOSTI REFORME


CILJEVI REFORME


PLURARIZAM VLASNISTVA


LEGISLATIVA U ZDRAVSTVU


GLAVNI AKTERI U TRANZICIJI ZDRAVSTVA

(i) Domaci akteri ;

(ii) Internacionalni partneri: